Stafmedewerker vrijwilligersbeleid

Job description

Stafmedewerker Vrijwilligersbeleid 

100% onbepaalde duur 
 

Je gelooft dat vrijwilligers een centrale rol hebben in de vele mondiale uitdagingen waar we voor staan?  Ben je een bewegingswerker in hart en nieren. Hedendaags engagement binnen een digitale samenleving dagen je uit? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! 

Plaats in de organisatie 

De Stafmedewerker vrijwilligersbeleid maakt deel uit van de dienst beweging en rapporteert aan het Diensthoofd Beweging. 

 

Wat doe je? 

Je ondersteunt het vrijwilligersbeleid van 11.11.11 door visieontwikkeling, procesmatige begeleiding en uitwerking van ondersteuningsmethodieken. 

 • Je detecteert ondersteuningsnoden van bestaande en toekomstige vrijwilligersgroepen en ontwikkelt een ondersteuningsstrategie. 

 • Je ontwikkelt ondersteuningsmethodieken/tools en vormingsaanbod in functie van specifieke ondersteuningsnoden van vrijwilligersgroepen, je werkt deze samen met de medewerkers van dienst beweging uit. 

 • Je volgt beleidsevoluties en trends m.b.t. bewegingswerk op. Je maakt deze kennis beschikbaar voor alle medewerkers. Je gaat op zoek naar leerkansen voor de medewerkers van de dienst beweging, maar ook voor vrijwilligers. 

 • Je begeleidt de medewerkers van de dienst beweging om deze methodieken onder de knie te krijgen. 

 • Je houdt actief voeling met de verschillende aspecten van het bewegingswerk bij 11.11.11. (4e pijlers, vrijwilligers, lokaal mondiaal middenveld ,…) en legt telkens linken tussen de verschillende werkingen. Op korte termijn begeleid je mee de uitrol van de strategie rond lokaal mondiaal beleid. 

 • Je ontwikkelt nieuwe vrijwilligersengagementen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

Je werkt samen met verschillende diensten aan een vrijwilligersvriendelijke organisatie (communicatie en werking) 

 • In functie van een vrijwilligersvriendelijke communicatie en het werven van nieuwe vrijwilligers werk je samen met de medewerkers van de communicatie- en bewegingsdienst een strategie uit voor de (digitale) vrijwilligerscommunicatie en een aanpak voor adressenbeheer (CRM). 

 • Je bent aanspreekpersoon in huis om input te geven op vlak van vrijwilligersvriendelijkheid voor collega's van de andere diensten in huis ,… Je werkt hierrond pilootprojecten uit en ondersteunt collega’s in hun samenwerking met vrijwilligers. 

 • Je geeft mee input m.b.t. de ontwikkeling van communicatiematerialen (wervingsstand, visueel materiaal, voorstellingsbrochures,…) in functie van noden van vrijwilligers en medewerkers van de bewegingsdienst. 

 • Je bent actief betrokken in de organisatie van de jaarlijkse provinciale inspiratieavonden, campagne kick-off,… 

 • Je werkt een dashboard uit om de vrijwilligersvriendelijkheid van 11.11.11 op te volgen en om de stand van zaken van onze beweging te monitoren. Je houdt dit dashboard up to date. 

Je zorgt dat vrijwilligers op een hedendaagse manier participeren binnen 11.11.11. 

 • Je gaat op zoek naar hedendaagse modellen voor participatie van vrijwilligers 

 • Je organiseert samen met de vrijwilligerscoaches inspraak en participatie van vrijwilligers: via focusgroepen, 2-jaarlijks vrijwilligerspanel, enz.

Your profile

Wie ben je? 

 • Je hebt ervaring in vrijwilligersmanagement en uitbouw van een beweging 

 • Je kan medewerkers ondersteunen en coachen 

 • Je kan verandering mogelijk maken  

 • Je hebt inzicht en toekomstvisie op hedendaags bewegingswerk en vrijwilligerswerk 

 • Je bent vertrouwd met de campagnelogica, fondsenwerving,… 

 • Je hebt ervaring met methodiekontwikkeling en procesbegeleiding van groepen. 

 • Je kan op een vlotte manier toegankelijke analyses maken en hieruit beleidsrelevante en praktisch bruikbare conclusies voorstellen. 

 • Je bent resultaatsgericht, je kan zelfstandig planningen opmaken, opvolgen en prioriteiten leggen. 

 • Je bent flexibel in het omgaan met veranderen en aanpassingsvermogen. 

 • Je bent communicatief, contactvaardig, sterk in netwerken en samenwerken. 

 • Je werkt klantgericht en collegiaal 

 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk 

 

Als je bij 11.11.11 werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: 

 
- Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 
- Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat 
- Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen 
- Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen

Our offer

Wat bieden we jou?  

- Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector 
- Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance   
- Een fijn team op de dienst beweging met een 14-tal collega's 
- Een gezellig kantoor in Brussel met een informele sfeer 
- Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 37.5u, namelijk 7.5u per dag (glijdende uren) 
- Barema 5 van 11.11.11. dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon € 2.525,17; na 10 jaar ervaring € 3.263,73 wordt en eindigt bij minstens 31 j ervaring (voltijds) op € 4.419,04 
- Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse ICT-vergoeding, volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding   
- Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend   - Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.  

Contact

Ja kan terecht bij Simon Verreet voor vragen ivm deze vacature (Simon.verreet@11.be).

Selection procedure

 
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 31 augustus om 09.00 uur naar mevr. Ariane Roggemans, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel of per e-mail naar vacatures@11.be.  

In de loop van die week hoor je of je geselecteerd bent om thuis een schriftelijke proef te maken. Op basis daarvan nodigen we je eventueel uit voor een interview. Dit interview gaat door op 9 september vanaf 13.00 uur in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.  

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 22 juli 2020
Indiensttreding: september 2020

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

11.11.11
Vlasfabriekstraat
11
1060 Brussel
België