STAFMEDEWERKER ONDERZOEK

Omschrijving van de vacature

De faculteit Letteren is een van de vijftien faculteiten van de KU Leuven. De Faculteit organiseert onderzoek en biedt opleidingen aan op vier campussen in Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker Onderzoek, die onder leiding van de vicedecaan Onderzoek van de Faculteit de ontwikkeling en coördinatie van het facultaire onderzoek op zich neemt. Als stafmedewerker Onderzoek ondersteun je de vicedecaan Onderzoek en draagt u bij aan het implementeren van een optimaal onderzoeksbeleid binnen de Faculteit Letteren.

Functie

 • Je inventariseert en gaat proactief op zoek naar financieringsmogelijkheden (onderzoeksprojecten, beurzen, prijzen, Europese financieringskanalen …). Je screent deze inhoudelijk voor de ZAP-leden (professoren) van de Faculteit.
 • Je adviseert bij het schrijven van projectaanvragen en verzamelt 'best practices' hierrond. Je organiseert informatiesessies en mock interviews in het kader van (lopende) project- en mandaataanvragen. 
 • Je bevordert samen met de stafmedewerker Communicatie de interne en externe communicatie van het facultaire onderzoek zodat de resultaten ervan zo breed mogelijk verspreid worden.
 • Je faciliteert de organisatie van facultaire onderzoeksactiviteiten zoals panelgesprekken, lezingenreeksen en onderzoeksfora. Daarnaast vertegenwoordig je de Faculteit ook extern op activiteiten die in verband staan met onderzoeksorganisatie.
 • Je ontwikkelt methoden om de onderzoeksperformantie in de Faculteit te meten en analyseert de resultaten op basis van objectieve parameters.
 • Je ondersteunt faculteitsbrede interdisciplinaire onderzoekslijnen, in het bijzonder ook initiatieven in het domein van Digital Humanities, in overleg met de vicedecaan Onderzoek en de facultaire mandaathouder Digital Humanities.
 • Je ondersteunt de administratieve organisatie van de doctoraatsopleidingen en de doctoraatsverdedigingen in de Faculteit. Je verzorgt mee de afstemming met andere diensten, zoals de Doctoral School van de Groep Humane Wetenschappen, de Dienst Onderzoekscoördinatie van KU Leuven en Artes.
 • Je organiseert in overleg met de vicedecaan Onderzoek de vergaderingen van de Facultaire Commissie Onderzoek (FCO) en verzorgt de verslaggeving en de opvolging.

Voor al deze taken werk je nauw samen met de andere stafmedewerker Onderzoek. Samen vorm je de dienst Onderzoeksondersteuning van de Faculteit Letteren. 

Je werkt in Leuven, maar ondersteunt de onderzoekslijnen en -initiatieven van de Faculteit op de verschillende campussen van de faculteit (Leuven, Antwerpen, Brussel en Kortrijk). Over al deze taken rapporteer je aan de vicedecaan Onderzoek.

Gewenst profiel
 • Je hebt minstens een masterdiploma, en idealiter relevante ervaring in onderzoeksbeleid. Een doctoraatsdiploma vormt een mooi pluspunt, zeker in een domein dat aansluit bij de historisch-culturele expertise van de Faculteit Letteren.

 • Je hebt interesse voor en zo mogelijk ervaring met onderzoek en onderzoeksbeleid, met het schrijven van projectaanvragen of het ondersteunen van onderzoeksprojecten.
 • Je hebt kennis van kanalen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je beschikt over sterke sociale vaardigheden en hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels, zowel geschreven als gesproken.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in team werken. Je hebt zin voor initiatief, en je bent creatief en proactief, stressbestendig en flexibel.
 • Je kunt verschillende opdrachten tegelijkertijd opvolgen, met respect voor de deadlines.
 • Je beheerst courante software en leert vlot nieuwe programma's aan.
Ons aanbod

Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie dan start je in graad 7. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen starten in graad 6. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Contact

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/01/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 8 december 2021
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging