Stafmedewerker Kwaliteit (m/v) AWV-VCWV

Omschrijving van de vacature

Je werkt de administratieve beheersprocessen rond het vormingswerk voor de 2 nieuwe vzw’s van het ACV verder uit rekening houdend met de reglementeringen ( VOV, BEV en decreet sociaal cultureel werk). We verwachten dat je nieuwe kwalitatieve beheersprocessen uittekent volgens de principes van het QFOR WSE-label. Je ondersteunt hierbij de medewerkers en verantwoordelijken op inhoudelijk en methodisch vlak. Je  gaat planmatig en resultaats-, veranderings- en mensgericht te werk.

WIJ ZOEKEN voor de vestigingszetels in Brussel

 

 • Taken Kwaliteitsbewaking en -beheer:
  • In samenwerking met de coördinator en interne en externe experten een kwaliteitsbeheer uitwerken conform de wetgeving;
  • Contacten leggen met overheidsadministraties ifv rapportering.  Volgen van informatiesessies;
  • De implementatie van de verschillende labels van het kwaliteitsdecreet waarborgen in de dagelijkse werking en zonodig de werking bijsturen;
  • Organisaties ondersteunen in het voldoen aan de kwaliteitsvereisten;
  • (werk)processen op punt zetten en opvolgen;
  • Informeren, sensibiliseren, motiveren en beschikbaar zijn voor vragen en advies.

 

 • Rapportering:
  • Uniforme rapportering naar alle stakeholders (incl. overheid);
  • Administratieve registratie- en rapporteringsprocessen volgen, monitoren en bijsturen waar nodig;
  • Financiële processen volgen: in overleg met boekhouding en interne audit de financiële afspraken opvolgen en bijsturen waar nodig, ondersteuning bij opmaak van budgetten en opvolging ervan;
  • Databeheer interne werking in nauwe samenwerking met secretariaatsmedewerkers : coachen en begeleiden van administratieve collega’s in de opvolging van de kwaliteitsprocessen;

 

 • Beleidsondersteunend werk
  • Ondersteunen van de organisaties in het opstellen van een beleidsplan: proces van screening , ontwikkelen en implementeren in een duurzame werkvorm;
  • Advies verlenen aan organisaties over het (juridische) kader waarbinnen de activiteiten georganiseerd worden;
  • Wetgeving en implementatie VOV, BEV en decreet sociaal-cultureel werk opvolgen, advies verlenen aan partners bij vragen;
  • Netwerk opbouwen en onderhouden met interne en externe stakeholders.
Gewenst profiel

JE COMPETENTIES

 

 • Analytisch denkvermogen;
 • Luistervaardig en empathisch, zoeken naar verbinding;
 • Vertalen van opleidingsnoden en maatschappelijke uitdagingen naar concrete beleidsplannen;
 • Zelfstandig en resultaatsgericht werken door doelstellingen en te bereiken competenties correct te onderschrijven;
 • Beslissingen nemen en knopen kunnen doorhakken;
 • Oog voor het detail zonder het overzicht te verliezen;
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie: Juridische en beleidsteksten kunnen interpreteren en deze kunnen vertalen naar verschillende doelgroepen toe (organisaties, verantwoordelijken HR en VTO, cursisten, overheid, stakeholders);
 • Gestructureerd en punctueel werken volgens geijkte processen;
 • Samenwerken vanuit een tweede lijnspositie met eerste lijnscollega’s in de organisaties;

 

PROFIEL

 

 • Kennisniveau master of gelijkwaardig door ervaring;
 • Correct en efficiënt gebruik van office 365: Word, Excel (doorgedreven kennis à draaitabellen, samenvoegen van gegevens), Teams, SharePoint, ..;
 • Zich herkennen in de missie en visie van AWV, VCWV en ACV,
 • Relevante ervaring met het beheer van kwaliteitsprocessen.
Ons aanbod
 • Een uitdagende job in een krachtige leeromgeving;
 • Een aantrekkelijk loon met doorgroeimogelijkheden; relevante ervaring wordt gehonoreerd;
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, mobiliteitspremie, maaltijdcheques,…;
 • Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om te telewerken.
Contact

Je kan solliciteren tot uiterlijk 12/03/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst ACV, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.

Surf naar www.hetacv.be of contacteer ons voor meer informatie.

 

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 22 februari 2021
Solliciteren voor 12 maart 2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging