Stafmedewerker Bloemenstad vzw

Omschrijving van de vacature

Bloemenstad vzw is op zoek naar…

Stafmedewerker voltijds (M/V/X)

Wie zijn wij en hoe werken wij?

Erkende jeugdvereniging. Bloemenstad vzw is een jeugdvereniging die erkend en actief is op zowel landelijk (Vlaanderen) als stedelijk (Gent) niveau. De missie en visie van Bloemenstad vzw is om vanuit vrijwilligerswerk vrije tijd te organiseren voor mensen met een maatschappelijk kwetsbare context. Voor mensen die vaak uit de boot vallen en de weg niet vinden naar vrije tijd, wil Bloemenstad een kwalitatief vrijetijdsaanbod doen. Daarnaast staat Bloemenstad eveneens in voor de vorming en coaching van jonge vrijwilligers om dit vrijetijdsaanbod mogelijk te maken. Dit maakt van Bloemenstad een pure jeugdwerk- en vrijwilligersorganisatie waarbij er vanuit sterk engagement en geloof in de kracht van jeugdwerk voor en door jongeren gewerkt wordt.

Vrijetijdsaanbod voor diverse kwetsbare doelgroepen. Qua doelgroepen en aanbod is de opdracht van Bloemenstad vrij ruim en divers. Bloemenstad heeft samenwerkingen met voorzieningen VAPH en bijzondere jeugdzorg waarbinnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of andere zorgvraag (zoals een gedrags- en emotionele stoornis) begeleid worden. Voor deze doelgroep organiseert Bloemenstad kwalitatieve kampen en activiteiten op maat. Bloemenstad heeft ook inclusieve kampen waarbij zowel kinderen en jongeren met als zonder beperking welkom zijn. Bloemenstad zet ook in op een maatschappelijk kwetsbare wijk in Gent, waar men op wekelijkse basis voor kinderen en jongeren uit de wijk een toegankelijk aanbod doet naar activiteiten en huiswerkbegeleiding (jeugdatelier). Om al deze zaken te realiseren, doet men beroep op jonge vrijwilligers. Om deze vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden zijn er verschillende mogelijkheden tot vorming en coaching. Zo is er een erkende animatorcursus, vormingsweekend voor ervaren moni’s, groepsvormende activiteiten, mogelijkheden om zich te engageren in een werkgroep enz.

Team medewerkers. Medewerkers van Bloemenstad staan niet in eerste lijn in voor de begeleiding van activiteiten, maar creëren wel de voorwaarden en omstandigheden waarin vrijwilligers aan de slag kunnen gaan. Hetzij op een kamp, op een vorming, in het jeugdatelier of in een werkgroep. Medewerkers van Bloemenstad werken nauw samen met verschillende actoren: met scholen secundair onderwijs (voor rekruteren vrijwilligers), met de jeugddienst van stad Gent, met voorzieningen, met andere vzw’s en met de vrijwilligers zelf natuurlijk (van keukenvrijiwilligers tot monitoren tot kampverantwoordelijken). Een brede, dynamische, niet altijd zo eenvoudige maar wel heel boeiende opdracht waarin je echt een verschil kan maken.

Geïntegreerde werking. Bloemenstad zit vandaag in een overgangsfase waarin we de verschillende activiteiten willen laten samenvloeien tot een geïntegreerde werking. Zo zal het team medewerkers verantwoordelijk zijn voor de volledige opdracht van de vzw en kunnen vrijwilligers kiezen uit een ruimer aanbod vrijwilligerswerk.

 

Aanbod

-        Een uitdagende job in het jeugdwerk met veel autonomie en grote verantwoordelijkheid.

-        Voltijds contract van bepaalde duur tot 01/07/2021. Onder voorbehoud van positieve evaluatie en verdere subsidiëring mogelijkheden tot verlenging.

-        Bij voorkeur voltijdse aanstelling, maar deeltijds kan besproken worden.

-        Datum van indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk maar is onderling te bespreken.

-        Verloning volgens PC 329 B1b (sociaal-cultureel werk).

-        Terugbetaling woon-werk verkeer.

-        Flexibel uurrooster.

-        Aantrekkelijke verlofregeling (32 dagen verlof + wettelijke feestdagen).

-        Een groene en makkelijk bereikbare werkplek in Gent (Ebergiste De Deynestraat 2E – 9000 Gent).

-        Je komt terecht in een klein team van drie collega’s met positieve dynamiek.

-        Veel ruimte om jezelf te ontplooien en jezelf uit te dagen.

-        De mogelijkheid om op geregelde basis deel te nemen aan vormingen in functie van de job.

Profiel

-        In de eerste plaats kijken we naar verworven competenties, ervaring en attitude. In de tweede plaats kijken we pas naar je diploma en je werkervaring.

-        Je bent hands-on.

-        Je hebt ervaring in het coachen van mensen.

-        Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

-        Je bent van nature positief ingesteld, oplossingsgericht en deinst niet terug voor situaties waarin niet alles volgens plan verloopt.

-        Je bent innovatief en ondernemend.

-        Je haalt energie uit zowel heel praktische taken als inhoudelijke opvolging.

-        Je hebt een open kijk op de wereld en maatschappij. 

-        Je wil je graag inzetten voor een maatschappelijk relevant en waardevol project.

-        Je bent flexibel. Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit en avond- en weekendwerk is voor jou geen probleem.

-        Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.

-        MS Office heeft geen geheimen voor jou.

 

Opdracht

We zoeken een gemotiveerde stafmedewerker die stevig in zijn/haar schoenen staat en zich ten volle kan engageren voor Bloemenstad. Je valt onder rechtstreekse leiding van de coördinator.

In afstemming met je collega’s worden opdrachten verdeeld. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de goede werking van het geheel van Bloemenstad en zorgen voor:

-        Voorbereidingen en opvolging van de kampen, activiteiten, weekends, jeugdatelier, huiswerkbegeleiding.

-        Als stafmedewerker zal je, samen met je collega’s, de eerste maanden als back-up fungeren in het jeugdatelier. Dit wil zeggen dat je aanwezig bent om ouders/kinderen te onthalen, structuur te bieden, voorbereiding van de activiteiten op te volgen en hierin de vrijwilligers/studenten te ondersteunen en te coachen. Je probeert op korte termijn een ploeg vrijwilligers te rekruteren specifiek voor het jeugdatelier, zodanig je niet zelf constant hoeft in te staan voor de begeleiding.

-        Rekruteren, ondersteunen en coachen van vrijwilligers voor alle activiteiten van Bloemenstad. Je werkt een vrijwilligersbeleid uit.

-        Interne en externe communicatie (overleg met voorzieningen,  overleg met partners, communicatie met vrijwilligers, sociale media, website, nieuwsbrief maken, contact leggen met scholen, …). Je komt naar buiten als gezicht en aanspreekpunt van Bloemenstad.

-        Promocampagnes uitwerken (voorstellingen geven op scholen, ontwikkelen en verspreiden promotiemateriaal,  netwerken, infoavonden organiseren, …).

-        Uitwerken van sterke vormingsprogramma’s die ondersteunend zijn voor vrijwilligers.

-        Onvoorziene technische/logistieke problemen opvangen bv. technische/logistieke problemen (bv. WIFI werkt niet, verwarming defect, …). Je bouwt een netwerk uit aan hulplijnen voor het oplossen van deze zaken.

-        Beheer gebouw (initiatieven nemen voor verhuur, gebruikersovereenkomten opmaken, rondgang doen met verhuurders, praktische afspraken maken, …).

-        Administratieve taken (registraties in het logboek bijhouden, verslagen maken, deelnemerslijsten opmaken,  mails met vragen beantwoorden, …)

-        Opvolging van financiën (uitvoeren van betalingen, kasdagboek bijhouden, facturen opmaken, …)

-        Meedenken over beleidsmatige thema’s.

-        Meewerken en -schrijven aan de beleidsnota 2022 – 2025.

-        Initiatieven nemen rond fondsenwerving.

-        Nieuwe initiatieven en projecten uitwerken met het oog op de doelstellingen en missie/visie van Bloemenstad.

Solliciteren

Verstuur je CV en motivatiebrief ten laatste 17 mei 2020 t.a.v. Hilke Peynsaert via e-mail (hilkepeynsaert@gmail.com). In jouw motivatiebrief lezen we graag meer over relevante ervaring voor deze functie.

Op basis van een screening van de ingezonden CV’s en motivatiebrieven zullen een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een verder gesprek. Na de eerste ronde gesprekken zal een nog een tweede ronde volgen met een laatste gesprek.

Indien je vragen hebt over de vacature of de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Hilke Peynsaert.

We werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of beperking. 

Ons aanbod

PC329 B1b

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 17 april 2020
Indiensttreding: 30 juni 2020

Bloemenstad vzw

Bloemenstad vzw
Ebergiste De Deynestraat 2E
9000 Gent
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging