Samenlevingsopbouw Gent werft aan voor onmiddellijke indiensttreding in een vervangingscontract: Een Hoofd administratief medewerker (M/V/X)

Job description
 • Minstens 5 jaar nuttige werkervaring in administratief personeelsbeleid en financieel, liefst van een middelgrote vzw (+20 werknemers),
 • Onmiddellijke beschikbaarheid, snelle inwerker,
 • Sterk in begrotingsopmaak – administratief personseelsbeleid
 • Hands-on-mentaliteit, kunnen delegeren en aansturen van klein team (3 medewerkers),
 • Goede communicatieskills, zowel schriftelijk als mondeling, kunnen samenwerken met inhoudelijk middenkader,
 • Rechtstreekse verantwoording aan coördinatie en dagelijks bestuur,
Your profile

Communicatieve vaardigheden

 • Kan vlot contact leggen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, met diensten, subsidiërende overheden, medewerkers, partners van Samenlevingsopbouw Gent;
 • kan relevante informatie selecteren en zijn boodschap/vraag toegankelijk en begrijpelijk formuleren naar de diensten, subsidiërende overheden, medewerkers en partners van Samenlevingsopbouw Gent;
 • kan goed schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands;
 • heeft redactionele vaardigheden op het vlak van dossiervorming en verslaggeving.

Organisatievermogen

 • Kan op een efficiënte wijze het onthaal en het secretariaatswerk organiseren;
 • kan vergaderingen met medewerkers van Samenlevingsopbouw Gent plannen en leiden.

Zelfstandig en in team kunnen werken

 • Kan collegiaal en respectvol samenwerken in een team: de afspraken respecteren, de collega’s collegiaal en constructief steunen in hun werk, respect opbrengen voor de persoon en inbreng van collega’s - ongeacht geslacht, leeftijd en herkomst - en respect opbrengen voor de grenzen die collega’s aangeven;
 • kan efficiënt en planmatig werken;
 • kan zelfstandig werken (bv. eigen planning opmaken, evalueren, hierover rapporteren, voorstellen uitwerken);
 • kan op een professionele, democratische manier opdrachten vertalen naar andere medewerkers.

 

Generieke competenties

Organisatie

 • Zorgvuldigheid : handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten,
 • Plannen en organiseren : structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen,

Zelfmanagement

 • Betrouwbaarheid : afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, rekening houdend met de bedrijfspolicy,
 • Stressbestendigheid : tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren,
 • Zelfinzicht : zichzelf kunnen inschatten en beoordelen zodat men een zelfbeeld bekomt dat overeenstemt met de realiteit,
 • Zelfontplooiing : acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei,

Interactie

 • Samenwerking : een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is,
 • Netwerken : professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel,
 • Omgaan met diversiteit : effectief interageren en communiceren met mensen van andere culturen,
Our offer
 • 38u vervangingscontract bij langdurige afwezigheid wegens ziekte van vaste werknemer,
 • Barema B1a, PC 329, brutomaandloon bij 5 jaar anc. = 3.071,77€,
 • Kleine en grote flexibiliteit in uurregeling van toepassing, met soepele compensatieregeling,
 • Standplaats Blaisantvest 70, 9000 Gent, tram- en busverbinding op wandelafstand,
 • Vergoeding woon-werkverkeer,
 • Aangename verlofregeling.
Contact

Tom Dutry, waarnemend coördinator, Blaisantvest 70, 9000 Gent - tom.dutry@samenlevingsopbouw.be

Selection procedure

Schriftelijk met motivatiebrief en CV: Tom Dutry, waarnemend coördinator, Blaisantvest 70, 9000 Gent of via mail: tom.dutry@samenlevingsopbouw.be

More info

De uitgebreide vacature en functieprofiel vind je terug op onze webstek: https://www.samenlevingsopbouwgent.be

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 16 september 2020
Indiensttreding: Onmiddelijk
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging