Projectverantwoordelijke Labo Regiovorming

Omschrijving van de vacature

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

 

 

Functie

Het Labo Regiovorming is een driejarig project binnen de VVSG (2021-2023), met steun van de Vlaamse overheid. Het doel is om binnen en met de regio’s in Vlaanderen het belang en de mogelijkheden van regionale samenwerking en beleid aan te tonen. We ondersteunen regionale overlegplatformen, werken met de regio’s en Vlaamse overheid aan regionale doorbraken en helpen regio’s bij het transparanter en meer beheersbaar maken van de verschillende samenwerkingsvormen.

 

Om dit mogelijk te maken zoekt de VVSG een projectverantwoordelijke Labo Regiovorming, die samen met de andere leden van het projectteam (totaal 3 VTE) deze doelen zal waarmaken. Het Labo Regiovorming is ingebed binnen het team Innovatie en Digitale Transformatie van de VVSG.

 

 

Takenpakket

 • Als projectverantwoordelijke stuur je het project Labo Regiovorming en doe je, indien nodig, bijsturingen om de gewenste doelen te bereiken. Je hebt oog voor risico’s en kansen verbonden aan het project.  
 • Je bent ook het aanspreekpunt van het project Labo Regiovorming, zowel binnen de VVSG als daarbuiten. Zo neem je deel en rapporteer je aan de stuurgroep Labo Regiovorming. Je beheert de agenda, stuurt de uitnodigingen en maakt het verslag.
 • Je coacht de andere projectmedewerkers in functie van het project en ondersteunt hen bij het uitwerken van de verschillende werkpakketten binnen het project Labo Regiovorming. Daarbij waak je ook over de beschikbare middelen en resultaten van die verschillende werkpakketten.
 • Je bent ook verantwoordelijk voor en werkt mee aan de opvolging van de portfolio van regionale onderwerpen, ondersteunende instrumenten en (samen met andere medewerkers) regionale doorbraken.
 • Je herkent de verschillende belangen van partners, zonder daarbij de focus van het project uit het oog te verliezen.
 • Samen met de collega’s van team Academie werk je mee aan een ‘ondersteuningstraject voor mandatarissen’ (= politieke academie).
Gewenst profiel
 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening.
 • Je beschikt ook over een 10 jaar relevante werkervaring waardoor je over de nodige maturiteit beschikt.
 • Je bent vertrouwd met projectmanagement; je werkt resultaatgericht en weet de focus te behouden op het einddoel.
 • Je hebt ervaring met stakeholder- en changemanagement; je kan je in een complexe omgeving van diverse partners en invalshoeken bewegen en slaagt erin hun belangen te verzoenen.
 • Je hebt een analytische geest en bent in staat om je snel in nieuwe dossiers in te werken.
 • Je bent vertrouwd met probleemoplossende methodieken en ‘Innovation Management’ methodieken (Design Theory, Scrum, …).
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent vertrouwd met de wereld van de lokale besturen en regionale samenwerking. Je bent op de hoogte van thema’s en uitdagingen die hoog op hun agenda staan.
 • Je enthousiasme werkt aanstekelijk, dit zowel naar de collega’s binnen het projectteam en binnen de VVSG, als naar politici en ambtenaren uit de lokale besturen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B zodat je je vlot kan verplaatsen naar de lokale besturen en andere externe stakeholders van het project.

 

Ons aanbod
 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur (de subsidie loopt voor een periode van 3 jaar (2021-2023)).
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …).
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen. Zeker in deze tijden van Covid-19 hechten we hier veel belang aan.
 • Je komt terecht in het enthousiaste team Innovatie en Digitale Transformatie van de VVSG.
Contact

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Peter Hautekiet via 0477 77 38 13 of peter.hautekiet@vvsg.be.

 

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be  

Selectieprocedure

Stel je kandidaat voor deze werving- en selectieprocedure door je CV en motivatie te bezorgen aan Philippe Peremans via personeel@vvsg.be, ten laatste op zondag 31 januari 2021. Noteer alvast in je agenda dat het (virtueel) verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op donderdag 11 februari 2021. Noteer ook dat het selectiegesprek zal gecombineerd worden met een opdracht. Meer informatie hierover ontvang je wanneer je door ons wordt uitgenodigd voor het verkennend selectiegesprek.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 12 januari 2021
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Solliciteren voor 31 januari 2021

VVSG vzw

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging