Projectverantwoordelijke buitenschoolse opvang en activiteiten

Omschrijving van de vacature

Context

Het decreet betreffende buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) regelt de organisatie van buitenschoolse opvang en wil ontwikkelingskansen van kinderen in hun vrije tijd na school verbreden. De stad Mechelen neemt de regierol op van dit decreet en vertaalt deze doelstellingen naar de lokale context. J@M krijgt een opdracht om haar expertise in te zetten en wijkgerichte en toegankelijke ontplooiingskansen voor kinderen van kwetsbare gezinnen in de buitenschoolse context te organiseren en uit te bouwen.

 

Wat je bij J@M doet!

Visieontwikkeling

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een visie op buitenschoolse opvang en activiteiten binnen J@M.

 • Je zorgt voor inzicht in de drempels die kinderen uit kwetsbare gezinnen ervaren wat betreft bereikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid tot opvang en activiteiten in de buitenschoolse context.
 • Je analyseert de mogelijkheden om in verschillende wijken waar J@M actief is, een netwerk uit te bouwen met de scholen en vrijetijdspartners dat aansluit bij de noden en behoeften van kwetsbare gezinnen en de ontplooiingskansen kan verbreden.
 • Je onderzoekt op welke manier het talentdenken kan geïntegreerd worden in het aanbod van J@M of de toeleiding naar andere vrije tijdspartners.
 • Je werkt aan een kwaliteitsvol pedagogisch beleid.

 

Experimenteren

Je experimenteert in het organiseren van wijkgerichte en toegankelijke ontplooiingskansen voor kinderen van kwetsbare gezinnen in de buitenschoolse context met als doel om:

 • De samenwerking tussen de kinderwerkingen van J@M vzw in verschillende aandachtsbuurten, gezinnen, de nabijgelegen basisscholen en vrije tijdspartners te versterken.
 • Meer kwetsbare kinderen te bereiken tussen 6 tot 12 jaar.
 • Een sterkere toeleiding te garanderen naar mogelijkheden van opvang of activiteiten zodat kinderen meer ontplooiingskansen krijgen die aansluiten bij hun talenten.

 

Positiebepaling

Je bepaalt mee de positie en de rol van J@M vzw in de BOA werking van de stad Mechelen. Je creëert meer duidelijkheid over:

 • De complementariteit van J@M t.o.v. de BOA-werking in Mechelen
 • De hanteerbaarheid van het kwaliteitskader binnen georganiseerde activiteiten in de vrije tijd.
 • De voorwaarden van toegankelijkheid bij het toeleiden van kwetsbare gezinnen in de buitenschoolse context.

 

Samen

 • Je bent het aanspreekpunt voor het thema buitenschoolse opvang en activiteiten binnen J@M.
 • Je kan verder bouwen op bestaande netwerken van onze jeugdwelzijnswerkers met ouders, scholen, vrije tijdspartners, ….
 • Je opdracht wordt mee ondersteund door een nauwe inhoudelijke samenwerking met de teamcoaches, de medewerker talentdenken en de algemeen coördinator binnen J@M.
 • Een structureel overleg met de BOA regisseur en de afdeling Sociaal beleid van de stad Mechelen zorgt voor voldoende afstemming om binnen de contouren van het BOA decreet en de inhoudelijke pijlers van de stad Mechelen te werken.
Gewenst profiel

Wie ben je?

Job gerelateerde competenties 

 • Je bent in staat om met verschillende profielen samen te werken (praktijkwerkers, inhoudelijke medewerkers, verantwoordelijken, …).
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met scholen en vrijetijdspartners (sport, cultuur, jeugd,…).
 • Je bent in staat om collega’s mee te nemen in een denkproces
 • Je hebt ervaring met de leefwereld van kinderen.
 • Je bent bereid je in te werken in de doelstellingen van het BOA-decreet.
 • Je beschikt over een relevante opleiding of werkervaring. 

 

Persoonsgebonden competenties 

 • Je bent assertief en kan je grenzen goed afbakenen.
 • Je bent een goede luisteraar.
 • Je weet prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
 • Je hebt aandacht voor de kansen en noden van de doelgroep.
 • Je kan goed samenwerken.
 • Je werkt pro actief.
 • Je bent dynamisch, neemt initiatief en denkt mee aan oplossingen. 
 • Je bent communicatief, empathisch en een teamspeler. 
 • Je bent een ‘mensenmens’.
Ons aanbod
 • Een voltijds (38 uur/week) contract voor onbepaalde duur.
 • Marktconforme verloning en arbeidsvoorwaarden volgens PC 329.01. Barema B1C
 • Relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 18 jaar.  
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, mogelijkheid om in te tekenen op hospitalisatieverzekering, dienstmaaltijdcheques (na 3 maanden), laptop, GSM. 
 • Indiensttreding: 1 januari 2024. 
 • Je staat mee aan de wieg om het thema opvang en activiteiten in de buitenschoolse context binnen J@M vorm te geven.
Contact

Nog vragen? 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure, contacteer de   algemeen coördinator Roel Noukens. (roel.noukens@jamvzw.be, GSM: 0489 66 49 44) 

Selectieprocedure

Belangrijk 

We werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of jaren ervaring. Je competenties staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, gender, beperking of afkomst. 

  

Interesse? 

Je kandidatuur (CV + motivatiebrief) stuur je ten laatste op vrijdag 1 december naar job@jamvzw.be 

met vermelding van de vacaturetitel.  

 Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam/ ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord. 

 De selectie omvat een schriftelijke opdracht en een sollicitatiegesprek op maandag 11 of dinsdag 12 december.

Meer informatie

Wie zijn we?

Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M) is actief in de jeugd- en welzijnssector. Wij zijn actief in acht Mechelse wijken en organiseren activiteiten in de vrije tijd van kinderen en tieners die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. Wij geloven dat educatieve en recreatieve activiteiten zorgen voor een motiverende basis op weg naar maatschappelijke participatie en betrokkenheid. Daarom hechten we veel belang aan een goede samenwerking met partnerorganisaties en scholen in de wijken waar we actief zijn. We werken ook nauw samen met diensten van de stad Mechelen en Buurtsport Mechelen. Onze jeugdwelzijnswerkers slaan een brug tussen de kinderen en tieners en deze partners. Kinderen en tieners die er klaar voor zijn worden toegeleid naar andere organisaties, onder andere sportverenigingen, regulier jeugdwerk, …

 

Waarom solliciteren?

Als J@M zijn we een kansenfabriek en proberen we kinderen en tieners via groepsgericht vrijetijdsaanbod nieuwe ervaringen mee te geven opdat hun 'rugzak' stevig gevuld geraakt. Maar we zijn niet alleen een kansenfabriek voor de doelgroep, maar ook voor de eigen werknemers. Heb jij goesting om je binnen onze organisatie verder te ontwikkelen en om je rugzak te vullen met nieuwe ervaringen in het jeugdwelzijnswerk? Solliciteer dan als projectverantwoordelijke buitenschoolse opvang en activiteiten’.

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 7 november 2023
Solliciteren tot 1 december 2023
Indiensttreding: 1/1/2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging