projectverantwoordelijke

Omschrijving van de vacature

De projectmedewerk(st)er wordt ingezet in het buurtpark den Bruul. Dit park is een belangrijke ontmoetingsplek. Hier komt een multiculturele mix van jong en oud: gezinnen, alleenstaanden, scholen, bejaarden … Ook de jongeren zijn expliciet aanwezig.

 Het project speelt in op duidelijke noden en uitdagingen rond het concreet samenleven in het park. De projectmedewerker zal er, gedurende minimaal 4 jaar, werken aan verbinding tussen mensen en het stapsgewijs uitbouwen en realiseren van concrete acties en activiteiten binnen een sociale mix in dit park. Dit gebeurt zeer breed: gevarieerde ontmoetingsmomenten, buurtgerichte festiviteiten, creatieve workshops, sportactiviteiten voor scholen, participatief werken rond het duurzaam herinrichten van dit park ... Dit park moet (terug) een ontmoetingsplaats worden van, voor en door iedereen. Een motor voor aangenaam en respectvol samenleven in de buurt en de stad.

 Dit project vertrekt vanuit (1) een ondersteunde inbedding binnen de buurtwerking, (2) een sterk, betrokken en creatief ondernemerschap van de jongeren en (3) een breed samenwerkingsverband met buurtverenigingen en –bewoners, lokale organisaties en beleidspartners.

Gewenst profiel

Er is een specifiek en uitgebreid takenpakket en competentieprofiel voor deze vacature. Dit kan aangevraagd worden bij Karin Nelissen, karin@lampeke.be.

 - professionele bachelor in de sociale sector of gelijkgestelde en relevante ervaring in de praktijk

- Sterke motivatie/goesting in het werken met jongeren van 12 tot 30 jaar. Praktijkervaring is een grote meerwaarde.

- Ervaring en expertise binnen het begeleiden van langdurig projectwerk. Sterke kwaliteit in het organiseren en samenwerken binnen een netwerk.

- Kennis en praktijkervaring binnen het thema armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid.

- Onderschrijven en uitdragen van de visie en missie van buurtwerk ’t Lampeke.

- Bereidheid om 0,75 VTE te werken met aandacht voor de contacturen van de jongeren (’s avonds na school, ook vrijdagavond) en het werken tijdens de schoolvakanties. Er is in functie van het project ook avondwerk en sporadisch weekendwerk. Op maandag wordt er niet gewerkt.

- Woonplaats regio Leuven

 

Ons aanbod

- 0,75 VTE contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

- Verloning binnen PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt geteld (max. 4 jaar).

- Onmiddellijke indiensttreding.

- Een veelzijdige en uitdagende job.

- Een dynamische en groeiende organisatie binnen een maatschappelijk actueel en relevant gegeven.

- Mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding.

- Een tewerkstellingsplaats in Leuven.

Contact

Vraag het uitgebreide competentieprofiel en takenpakket op bij Karin Nelissen, karin@lampeke.be. Ook indien je meer concrete informatie wil over de inhoud van de job kan je met Karin contact opnemen (0476 78 22 57)

Selectieprocedure

 Jouw sollicitatiebrief met curriculum mail je voor vrijdag 9 oktober 2020 naar buurtwerk ’t Lampeke t.a.v. Mia Van Nerum, mia@lampeke.be. De sollicitatiegesprekken gebeuren tussen 12 en 16 oktober 2020.

 Buurtwerk ’t Lampeke vzw gelooft in de meerwaarde van diversiteit onder haar werknemers.  We moedigen mensen vanuit verschillende culturele achtergrond, geslacht of geloofsovertuiging aan om te solliciteren.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 24 september 2020
Indiensttreding: onmiddellijke indiensttreding
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging