Praktijkassistent artistiek gebonden onderwijsactiviteiten - Tekenen - 40% - AD INTERIM

Job description
 • Je begeleidt studenten in het tweede jaar bij de ontwikkeling van hun op het vlak van tekenen naar model, beeldanalyse/tekenen naar waarneming en het tekenen in relatie tot de praktijk van Studio Kunst (vrije kunsten).
 • Je stimuleert en coacht studenten om een artistieke beeldtaal te ontwikkelen waarin ze betekenisvol werk maken. Je staat open voor experiment en zoekt samen met de student naar oplossingen om zijn/haar idee te visualiseren.
 • Specifieke opdracht binnen de Studio Kunst.
 • Je onderzoekt met de studenten de specifieke plaats van het teken binnen de autonome kunsten, anderzijds als ondersteuning naar de verschillende ateliers en specifieke media binnen deze ateliers.
 •  Tekenen & Beeldanalyse: via verschillende materialen en technieken leer je studenten een beeld lezen en zich verhouden tot een beeld.
 • Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je gaat met hen in overleg over de tekenopdrachten en evaluatievormen.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen, openlesdagen, tentoonstellingen enz.
 • Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
 • Je onderhoudt actief een netwerk binnen de nationale en internationale kunstensector.

Je bent werkzaam op campus Sint Lucas Antwerpen. Je maakt deel uit van het tekenteam. Je rapporteert aan het opleidingshoofd bacheloropleidingen.

Your profile
 • Je behaalde een masterdiploma beeldende kunsten, bij voorkeur in de richting Autonome of Vrije Kunsten.
 • Een diploma specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten is een pluspunt zoals ook ervaring in artistiek onderzoek.
 • Je bent actief als kunstenaar/tekenaar/ontwerper en kan een uitgebreid portfolio voorleggen.
 • Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen. Je kan open en gerichte feedback geven.
 • Je kan veranderingen binnen je expertisedomein integreren in je eigen praktijk. Je krijgt energie bij het bedenken van creatieve oplossingen en nieuwe projecten.
 • Je kan goed contacten onderhouden met collega’s kunstenaars en werkveld, en wil dit ook met studenten doen.

Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.

Our offer
 • Een arbeidsovereenkomst in deeltijds dienstverband (40%, ad interim).
 • Je contract start ASAP in 2020 en loopt, tot de terugkomst van de titularis of uiterlijk 31 augustus 2021.
 • Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring: equivalent van barema 508 = assistent artistiek gebonden onderwijsactiviteiten. Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs.
 • Bij Sint Lucas Antwerpen krijgt jouw groei alle ruimte. Ruimte voor theorie en praktijk. Ruimte voor experiment en vernieuwing. Daar sta je niet alleen voor. Elke startende medewerker krijgt een aangepast professionaliseringstraject.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
 • Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden, lerarenkaart en een aantrekkelijke vakantieregeling.

KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature

Contact

Meer informatie over deze specifieke vacature kan je bekomen bij Mie De Backer, Opleidingshoofd Bacheloropleidingen Sint Lucas Antwerpen via mie.debacker@kdg.be

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be

Selection procedure

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures

- klik op gewenste vacature

- solliciteer online onderaan de pagina

- vul het sollicitatieformulier in en voeg je portfolio, motivatie & cv toe als bijlage.

De sollicitatieperiode loopt tot en met 30 September 2020:

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 16 september 2020
Indiensttreding: 01102020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging