Polyvalente maatschappelijke werkers

Job description

De maatschappelijke begeleiding van de gebruikers verzekeren bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische, psychosociale, financiële, administratieve, e.a. aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Om aan haar missie te voldoen is het OCMW van Jette op zoek naar voltijdse polyvalente maatschappelijk werkers met verschillende profielen om functies in verschillende diensten in te vullen, binnen het departement Sociale zaken.

- Dienst Hulp aan huis en mobiliteit: aan de hand van huisbezoeken, detecteert hij/zij de noden van de personen met een beperkte autonomie in het dagelijks leven en bij mobiliteit, realiseert een hulpplan en waakt over de uitvoering hiervan in samenwerking met een ploeg familiale werksters en poetshulpen. Hij/zij verzekert een continue ondersteuning van deze situaties.

- Dienst Huisvesting: deze dienst houdt zich bezig met alle aanvragen in verband met huisvesting (huurwaarborg, huurachterstal, installatiepremie, onbewoonbaarheid).

- Dienst Wijkwerking: de dienst wijkwerking is een eerstelijnsdienst en behandelt aanvragen gaande van het leefloon tot de sociale hulpen zowel financieel als medisch. De maatschappelijk werkers voeren een sociaal onderzoek uit en stellen de meest gepaste ondersteuning voor dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.

- Afdeling “Gezondheidszorgen”: de maatschappelijk werkers van deze cel verrichten het sociaal onderzoek om na te gaan of betrokkenen in aanmerking komen voor de toekenning van een medische kaart, dit is een vorm van financiële ondersteuning die het OCMW geeft aan mensen die door gebrek aan eigen financiële middelen zelf niet de nodige medische zorgen kunnen betalen.

- Dienst Sociale Ontwikkeling: Activeringswerk voor kwetsbare groepen door middel van nabije kwaliteitsbegeleiding; voorlichting, begeleiding en sensibilisering van de Jetse bevolking; groepswerk in het kader van projecten, met name op het gebied van vragen ter ondersteuning van het ouderschap, daadkracht, enz. ; verwerking van individuele verzoeken van het publiek in het kader van de cultuur en het jonge kind.

 

Your profile
  • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker.
  • Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie (artikels 8 en 12 SELOR);
  • Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.
Our offer

Weddeschaal op jaarbasis (niveau BH1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten het Brusselse gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime voor verlof en vrijstellingen.

Selection procedure

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

 

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2020/009 moeten ons ten laatste toekomen op 23.08.2020 (de poststempel geldt als bewijs).

 

Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma voldoen zullen behandeld worden.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 7 augustus 2020
Indiensttreding: 21/09/2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging