PhD Student sociale connectie bij ouderen met ernstige ziekte en hun mantelzorgers

Omschrijving van de vacature

Je voert een studie uit over sociale connectie bij ouderen met ernstige ziekte en hun mantelzorgers. Je onderzoekt hierbij hoe sociale verbinders (of navigators) de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten en families kunnen beïnvloeden.
Oudere mensen met ernstige ziekte verblijven steeds vaker langdurig thuis. Door de soms complexe trajecten lopen zowel de ouderen als hun mantelzorgers risico op sociale isolatie. Bovendien zijn ze vaak niet op de hoogte van de beschikbare hulpbronnen in hun gemeenschap. Om deze problemen aan te pakken, blijken sociale connectorprogramma's veelbelovend. Een sociale connector of verbinder is bijvoorbeeld een getrainde vrijwilliger of een professional die langdurig persoonlijk contact onderhoudt met de patiënt en zijn of haar familie. Het doel van de sociale connector is om mensen met ernstige ziekte en hun mantelzorgers te ondersteunen door hen te verbinden met beschikbare diensten en middelen, en om sociale verbinding en steun te vergroten. In deze studie zal je concreet:

 • De componenten van een sociaal connectorprogramma voor ouderen met ernstige ziekte en hun mantelzorgers mee ontwikkelen.
 • Het sociale connectorprogramma implementeren en evalueren. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoek je de impact, onderliggende veranderingsmechanismen, en contextuele factoren die van invloed zijn op de implementatie.

Je werkt bij het onderzoek nauw samen met o.a. patiënten en hun mantelzorgers.

OVER HET CONNECT PROJECT
Ondanks het groeiend besef dat sociale connectie cruciaal is voor het welzijn en de gezondheid van mensen, zeker in de context van ernstige ziekte, sterven en rouw, heeft dit tot nu toe erg weinig aandacht gekregen in onderzoek, praktijk en beleid. Hoewel er een aantal programma’s en initiatieven bestaan om sociale connectie in deze context te verbeteren, is er nog veel te weinig onderzoek gedaan naar hoe deze effectief kunnen worden geïmplementeerd, op welke manieren deze werken, voor wie, en in welke omstandigheden.

Het CONNECT-project brengt een interdisciplinair consortium van onderzoekers samen met als doel wetenschappelijke evidentie te genereren voor innovatieve programma's, praktijken en beleid, gericht op het verbeteren van sociale connectie in de context van ernstige ziekte, sterven en rouw op individueel, relationeel, organisatorisch, gemeenschaps- en maatschappelijk niveau.

Voor meer informatie over de andere Connect vacatures: https://www.endoflifecare.be/connectvacatures

Gewenst profiel

Je bent een gedreven onderzoeker met:

 • Een academisch diploma tweede cyclus (Master Sociologie, Psychologie, Antropologie, Sociaal Werk, Agogische Wetenschappen, Verpleegkunde, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde,…)
 • Motivatie voor onderzoek over ernstige ziekte, sterven, rouw, en het schrijven van een doctoraat (4 jaar)
 • Goede computerkennis (bijv Word, Excel, PowerPoint)
 • Kennis en/of ervaring mbt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels
Ons aanbod
 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/10/2024.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen
Contact

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Kenneth Chambaere via geertje.vanduynhoven@ugent.be 

Selectieprocedure

Stel je kandidaat, ten laatste op 07-09-2024, via geertje.vanduynhoven@ugent.be, en stuur volgende documenten op:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae;
 • je diploma’s
 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 10 juli 2024
Solliciteren tot 7 september 2024
Indiensttreding: 1 oktober 2024 (ten laatste 1 januari 2025)

Universiteit Gent

Universiteit Gent
Campus UZGent, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging