Opleidingshoofd Professionele bachelor Medische beeldvorming & Radiotherapie 100%

Omschrijving van de vacature

Je zorgt voor de leiding, verdere ontwikkeling en opstart van de nieuwe professionele bacheloropleiding medische beeldvorming & radiotherapie. Wanneer de opleiding volledig is uitgerold, ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor meer dan 300 studenten en een team van circa 15 docenten.

Wat doe je concreet?

 • Je werkt de nieuwe opleidings- en onderwijsvisie van jouw opleiding verder uit. Je bepaalt de strategische prioriteiten en giet deze in een (meer)jarenplan.
 • Je zorgt steeds voor een actueel en innovatief curriculum met oog voor kwaliteit en een optimaal leerrendement van de student in deze hoogtechnologische wereld. Je werkt aan een hechte community waar studenten zich thuis voelen.
 • Als people manager zorg je niet alleen voor een goede operationele werking binnen de opleiding met een sterke betrokkenheid van je docenten en een vlotte informatiedoorstroom, maar coach je bovenal je medewerkers, stimuleer je open feedback en faciliteer je ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Je zet de beschikbare middelen efficiënt in en organiseert de opleiding op een wendbare wijze binnen fluctuerende middelen.
 • Je vertegenwoordigt de opleiding op externe fora, bouwt het partnernetwerk uit en zorgt voor een duidelijke profilering.

Je werkt op campus Hoboken en rapporteert aan de directeur van de onderwijsgroep Wetenschappen en Technologie, Tom Fleerackers.

Gewenst profiel
 • Een resultaatsgerichte en inspirerende leider met expertise in leren in korte cycli in professioneel hoger onderwijs en/of vertrouwd met medische beeldvorming en radiotherapie.
 • Een ontwikkelingsgerichte coach die medewerkers inzet op hun talenten, zorgt voor verbondenheid in het team en oog heeft voor diversiteit. Je gelooft dat de output van een team meer is dan de individuele inzet.
 • Een overtuigde ambassadeur die het interne en externe netwerk weet te benutten om doelstellingen te bereiken.
 • Iemand die vertrekt vanuit wat belangrijk is voor de studenten, voeling houdt met hun leefwereld en hun tevredenheid bewaakt.
 • Een communicatieve teamspeler met oog voor kennisdeling en het creëren van synergiën over opleidingen heen.

Verder heb je een masterdiploma, bij voorkeur in wetenschappelijk of pedagogisch domein, of ervaring die gelijkwaardig is[1].

 

[1] Ingeval je geen master diploma hebt, neem je deel aan een assessment.

Ons aanbod
 • Een voltijdse opdracht (100%) als statutair medewerker die start op 1 september 2024 en loopt t.e.m. 31 augustus 2025. Je krijgt 2 opeenvolgende overeenkomsten van telkens één jaar die na positieve evaluatie overgaan naar onbepaalde duur.
 • Een loon in functie van je competenties en ervaring in het barema A31  (equivalent van salarisschaal 589). Klik hier voor meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs. Weet dat nuttige beroepservaring buiten het onderwijs ook kan meetellen voor je anciënniteit.
 • Een warm onthaal in een team van gedreven opleidingshoofden. Jouw collega’s staan klaar om je de nodige hulp te bieden van bij jouw start.
 • Een omgeving waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om je opdracht uit te voeren. 
 • Drie keer per academiejaar organiseren we een KdG-brede onthaaldag waar je KdG als organisatie beter zal leren kennen. Daarnaast krijg je ook de kans om gebruik te maken van een ruim intern en extern opleidingsaanbod.
 • Ons engagement dat we continu bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en van elkaar kan leren. We geloven sterk in de kracht van verschillen en complementariteit en zijn ervan overtuigd dat een diverse pool van collega’s en een inclusieve context ons allemaal beter, sterker en talentvoller maken. 
 • Voordelen zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot hybride werken, een laptop, gsm en abonnement (vanaf 30% opdracht), een mooi aantal vakantiedagen (45 dagen voor een voltijdse opdracht ), een internetvergoeding van 20€ per maand, een lerarenkaart die je tal van voordelen biedt en de optie van een hospitalisatieverzekering aan een gunstig tarief.
 • Woon-werkverkeer via openbaar vervoer vergoeden we voor 100% en als je met de fiets komt, krijg je 0,21 € per km.

Wil je graag meer weten over KdG als werkgever, ga dan naar: www.kdg.be/werken-bij-kdg!

Contact

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Tom Fleerackers, directeur van de onderwijsgroep Wetenschappen en Technologie, via 0495 65 50 90 of tom.fleerackers@kdg.be

Voor hulp bij het solliciteren kan je terecht bij HR via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.

(*) De aanwerving gebeurt onder voorbehoud van een positieve beslissing met betrekking tot Toets Nieuwe Opleiding door de NVAO in juni 2024.

Selectieprocedure

Vertel het ons! Solliciteer zo snel mogelijk en ten laatste op 29 mei 2024 via https://www.kdg.be/vacatures. Klik op de gewenste vacature en onderaan vind je de ‘solliciteer online’ link. We zijn benieuwd naar je parcours en motivatie.

Wat zijn de volgende stappen?

 • De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen.
 • De 2de ronde bestaat uit een selectie-gesprek. Dit plannen we op woensdag 12 juni 2024.

De 3de ronde bestaat uit een assessment, een teamgesprek met enkele medewerkers, en een tweede gesprek met de jury.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 16 mei 2024
Solliciteren tot 29 mei 2024
Indiensttreding: 01092024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging