Onderwijzer ASV buitengewoon basisonderwijs

Omschrijving van de vacature

Voor onze school buitengewoon basisonderwijs zijn wij op zoek naar een voltijdse leerkracht. Je zal ondersteunen in onze leerklasjes. Op bepaalde momenten neem je ook de klas over. In deze klasjes zitten gemiddeld 8 leerlingen. Als ondersteuner werk je nauw samen met de klastitularis en de andere collega's uit ons multidisciplinair team. Je komt terecht in een warm team op een bruisende campus. We voorzien voldoende coaching en opleiding zowel naast als op de klasvloer.

Gewenst profiel

Je hebt minstens een bachelordiploma

Je hebt een hart voor kinderen met een beperking

 

Lesgeven in

onderwijzer (blo)

 • Leerkracht basisonderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

 

Jobgerelateerde competenties

 • Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...)
 • Competenties van leerlingen evalueren
 • De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind
 • Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden
 • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen
 • Pedagogische methodieken toepassen
  Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen
  De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)
 • Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...

 

Persoonsgebonden competenties

 • Analyseren
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Digitaal denken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Communiceren
Ons aanbod

- een voltijdse aanstelling tot al zeker eind januari

- door onze ligging op een grote campus is de kans groot op nieuwe opportuniteiten na deze vervanging

- je komt terecht in een dynamische warme school in een aangename en collegiale werkomgeving

- aanvangsbegeleiding en intensieve coaching gedurende de eerste twee jaar

- je krijgt een laptop ter beschikking

- bezoldiging volgens weddeschaal verbonden aan het ambt van onderwijzer ASV in het buitengewoon basisonderwijs

Contact

Via e-mail: maaike.dewinne@campusheemschool.be

Contact: Maaike Winne

 

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 18 september 2023
Indiensttreding: 01/09/2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging