Medewerker telefonie en infopunt

Omschrijving van de vacature

Je staat in voor de 1ste lijn dienstverlening aan onze leden. Je beantwoordt enerzijds vragen die binnenkomen op ons Contactcenter (telefonie, mail, chat) en anderzijds vragen van leden die zich aanbieden op het ACV Infopunt.

Je informeert en adviseert onze leden. Je geeft basisinformatie over de rechten en plichten in kader van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Thema’s zijn oa. werkloosheid, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, wettelijke vakantiedagen, klein verlet, tijdskrediet, pensioen,… .

Je boekt een afspraak voor onze leden wanneer blijkt dat de vraag complex is.

Je verwijst onze leden door naar de juiste dienst. Het ACV is een grote organisatie, je helpt onze leden hun weg hierin te vinden.

Gewenst profiel

Je bent communicatief sterk. Je spreekt duidelijk en verstaanbaar. Je kan moeilijke materie op een eenvoudige, duidelijke en begrijpbare manier overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kan goed luisteren. Daarbij stel je verduidelijkende vragen om de vraag van de beller of de bezoeker helder te krijgen.

Je kan in een verhaal onderscheid maken tussen hoofd – en bijzaken en een gesprek op een vriendelijke manier afronden.

Je bent flexibel. De afwisseling tussen telefonie, mail, chat, infopunt is voor jou een meerwaarde.

Je hebt een groot leervermogen. Permanent bijscholen is essentieel om op de hoogte te blijven over de wetgeving en de regelgeving.

Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. Kennis van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht is een pluspunt.

Ons aanbod

Een zinvolle job: je krijgt de kans om elke dag mensen vooruit te helpen.

Een boeiende job: je hebt veel contacten met interne diensten en inhoudelijke afwisseling.

Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: voltijdse functie (36-urenweek te presteren op 4,5 dag), thuiswerk mogelijk na een inwerkperiode. Een degelijk basisloon met aanvullende voordelen zoals een hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding,… .

Professionele ontplooiing: Bij de start volg je een intensief opleidingstraject. Ook daarna is het volgen van opleidingen een must.

Tewerkstellingsplaats: Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt (aan het station) en een ACV Infopunt bij jou in de buurt.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 19 september 2023
Solliciteren tot 15 oktober 2023

ACV Limburg

ACV Limburg
MGR. BROEKXPLEIN
6
3500 HASSELT
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging