Maatschappelijk werker CLB

Omschrijving van de vacature

Jobomschrijving

 • Leerlingbegeleiding in kleuter-en lager onderwijs
 • Gesprekken met ouders en leerlingen in het kader van psycho-sociaal welbevinden, leren en studeren, studiekeuze
 • ondersteuning bieden aan scholen en leerkrachten in de uitvoering van hun zorgbeleid en bij het ondersteunen van zorgleerlingen`
 • Samenwerken met partners binnen integrale jeugdzorg
 • deelname aan vergaderingen (teamvergadering, disciplinevergadering,personeelsvergadering)
 • administratieve taken (leerlingdossier aanvullen, opstellen (gemotiveerde) verslagen)

 

 

Gewenst profiel

Profiel

 • dynamisch, flexibel en gemotiveerd persoon
 • geloven in en kansen aanreiken aan kwetsbare kinderen en jongeren
 • kennis en ervaring binnen onderwijs is grote meerwaarde
 • kennis en ervaring binnen integrale jeugdhulp is grote meerwaarde
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands
 • goede mondelinge vaardigheden in het Frans 
 • kennis van andere talen dan Nederlands, Frans of Engels is grote meerwaarde

 

Jobgerelateerde competenties

 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • Activiteiten: Sociale opvolging van leerlingen
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
Ons aanbod

Aanbod

 • boeiende en afwisselende job
 • voltijdse job = 36u/week
 • verloning volgens salarisschaal 303 in onderwijs
 • CLB en scholen goed bereikbaar met openbaar vervoer
Selectieprocedure

Kandidaten worden verzocht om motivatiebrief en CV te versturen via mail

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 23 oktober 2020
Indiensttreding: 12 november 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging