Maatschappelijk assistent (werfreserve)

Omschrijving van de vacature

Ben jij op zoek naar een job waarin je mensen kan helpen? Deins je er niet voor terug om een hulpverleningsproces op te starten, te begeleiden, op te volgen en bij te sturen waar nodig? Dan is deze werfreserve zeker iets voor jou!

Als maatschappelijk assistent sta je in nauw contact met je cliënten. Via de huisbezoeken en contacten op zitdagen bied je hen een luisterend oor en probeer je een holistisch beeld te vormen van de cliënt en zijn omgeving. Na een eerste contact analyseer je het probleem of de vraag. Daarna stel je een hulpverleningsplan op om de cliënt en/of het gezin verder op weg te helpen. Je bespreekt het plan  tijdens een intervisie met je collega’s. Als maatschappelijk assistent werk je voornamelijk vraag gestuurd. In de toekomst is het de bedoeling om meer te focussen op het outreachend werken. Zo willen we ervoor zorgen dat we met de Sociale Dienst in de leefwereld van onze doelgroepen aanwezig zijn. Elke maatschappelijk assistent heeft zijn/haar eigen regio. Met het team voorzie je dus hulpverlening voor gans Vlaanderen. Er wordt verwacht dat je zelfstandig  werkt, maar we zijn ook op zoek naar iemand die graag samenwerkt met collega’s en onderling overleg stimuleert. We kijken uit naar iemand die met een frisse blik kijkt naar de Sociale dienst. Er wordt ook verwacht dat je meewerkt om de dienst of AgO in zijn geheel vooruit te helpen aan de hand van intervisies of projectwerking.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Gewenst profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde

1) Je hebt een bachelordiploma of graduaatsdiploma van Maatschappelijk Assistent.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Ons aanbod
  • Je komt terecht in een werfreserve voor de functie van maatschappelijk assistent bij de Vlaamse overheid.

  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2419.99 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 13 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Contact

Louise Vandenberghe

Selectieprocedure

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 28 oktober 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging