Maatschappelijk assistent

Omschrijving van de vacature

Het OCMW van Anderlecht biedt de meest kwetsbare Anderlechtenaren steun en begeleiding aan met onder meer financiële en materiële bijstand, juridisch advies, sociaal-professionele ondersteuning, culturele activiteiten, etc.

Daarbij is het de bedoeling dat, uitgaande van de persoonlijke situatie van elk individu, de begunstigden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid worden geleid.

 

DE DIENSTVERLENING

De Algemene Sociale Dienst (ASD) is de eerstelijnsdienst van het OCMW van Anderlecht en richt zich tot medeburgers die te kampen hebben met sociale en/of financiële problemen. De dienst vangt de betrokkenen op, informeert ze en verwijst ze desgevallend door naar andere diensten.

 

UW OPDRACHT

→ U vangt de gebruikers van het OCMW op, luistert naar hun noden en informeert hen gericht

→ U verwerkt de aanvragen in het kader van het recht op integratie en sociale bijstand

→ U staat in voor de begeleiding, de opvolging en de sociale permanentie

→ U verzorgt het administratief beheer van de dossiers

→ U werkt samen met de verschillende interveniënten

Gewenst profiel

UW PROFIEL

→ U bent houder van een Bachelorsdiploma Maatschappelijk assistent

→ U bent rigoureus en georganiseerd

→ U hebt een luisterend oor, bent empathisch en kritisch

→ U kunt overweg met het MS Office pakket en bent bereid om andere informaticatoepassingen onder de knie te krijgen

→ Kennis van de wetgeving met betrekking tot de OCMW’s vormt een pluspunt

→ U praat Frans en/of Nederlands (u bent houder van het SELOR-brevet of bereid het te halen)

Ons aanbod

AANBOD EN VOORDELEN

→ Vervangingscontract of COD of CBD met een looptijd van 1 jaar, eventueel omzetbaar in een voltijds COD

→ Mogelijkheid tot bijscholing op het terrein

→ Tenlasteneming van de verplaatsingskosten

→ Aantrekkelijk vakantiestelsel

→ Maaltijdcheques

→ Flexibele werktijden

→ Collectieve hospitalisatieverzekering

→ Gemeenschappelijke sociale dienst (vergoedingen, premies bij evenementen)

→ Erkenning van de beroepservaring

→ Mogelijkheid tot telewerken + vergoeding

Contact

Stuur ons dan uw cv en motiveringsbrief over e-mail op volgend adres: recrutement@cpas-anderlecht.brussels voor 8 februari 2023, met vermelding van de referentie 2022/085.

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 25 januari 2023
Solliciteren tot 8 februari 2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging