Jongerenbegeleider Mol (m/v)

Job description

 Als jongerenhulpverlener bij het CAW zijn je kernopdrachten onthaal, begeleiding en preventie.

 

Jongeren tussen 12 en 25 jaar nemen via allerlei kanalen contact op met een JAC. Binnen een onthaaltraject focus je je op vraagverheldering, directe hulp en toeleiding of verwijzing indien nodig. Wanneer een jongere meer nood heeft aan ondersteuning, stap je over naar een begeleidingstraject waarin je meer verdiepend aan de slag gaat en samen met de jongere werkt aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Doorheen het volledige traject heb je oog voor de sociale context van de jongere en betrek je hen wanneer nodig, en zorg je ervoor dat je cliënt de meest gepaste hulp krijgt.

 

Naast onthaal en begeleiding zet je in op preventie. Op basis van signalen of op vraag van scholen of gemeenten werk je een thema uit en stel je dit voor in de klas of zet je een preventieproject op touw. Je richt je hierbij op de meest kwetsbare groepen. Je werkt mee aan ons eigen groepsaanbod en begeleidt eventueel zelf een groep in duo met een collega. Je neemt deel aan onze chatpermanentie. Tot slot behoren ook outreachende activiteiten en het actief profileren van het JAC tot je takenpakket.

 

Talenkennis

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en

verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wat verwachten wij?

 • je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting

 • je vindt gemakkelijk aansluiting op jongeren en kent hun leefwereld

 • je hebt een basiskennis van het welzijns- en hulpverleningslandschap in het arrondissement, in het bijzonder van de jeugdhulp

 • je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk

 • je schrikt er niet voor terug om de sociale omgeving van je cliënt te betrekken in een traject

 • je werkt graag met groepen en weet iets af van groepsdynamica

 • je hebt interesse in of ervaring met blended hulpverlening

 • je bent mee met de sociale media en je kunt via die weg vlot contacten leggen met het doelpubliek

 • je bent bereid om outreachend te werken, je schrikt er niet voor terug om op jongeren af te stappen om jezelf voor te stellen

 • je bent alert voor signalen en kunt deze omzetten in concrete acties

 • je weet je professionele netwerk uit te bouwen en in te zetten in functie van je doelgroep

 • je kunt zelfstandig werken zonder daarbij de connectie te verliezen met collega’s die op een andere locatie actief zijn

 • je bent bereid om minstens 1 avond per week te werken en flexibel om te gaan met je werkuren, afhankelijk van de noden van je cliënten

 • je bent sowieso beschikbaar op woensdagen

Your profile

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

Our offer

Wij bieden een contract van bepaalde duur aan 80% (30u24min/week) tem februari 2021. Je wordt verloond volgens het barema PC 319.01 B1c. Deze brutowedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

 

Je tewerkstellingsplaats is Markt 54, Mol. Je komt ook regelmatig samen met collega’s van andere locaties.

Contact

Meer informatie over de functie kan je bekomen bij Clara Marinus (clara.marinus@cawdekempen.be, 0473 18 05 95) of Wim Duerloo (wim.duerloo@cawdekempen.be, 0476 89 04 16).

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be. Meer info over het JAC vind je op www.caw.be/jac.

Selection procedure

Deze vacature wordt intern en extern open geschreven. Gelieve je kandidatuur te bezorgen via vacatures.cawdekempen.be tem 16 augustus.

 

Geselecteerde kandidaten zullen telefonisch gecontacteerd worden voor een gesprek op 20 augustus.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 30 juli 2020
Indiensttreding: september 2020