jeugdwerker

Omschrijving van de vacature

Jij bent jongerenwerker met een focus op de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar. Je werkt met de jongeren tijdens de ontmoetingsmomenten (op dinsdag, woensdag en vrijdag) en tijdens de schoolvakanties binnen een afgesproken duidelijk kader. Je legt relatie met de jongeren en gaat samen met hen aan de slag binnen een divers aanbod van vrijetijdsactiviteiten en studie-ondersteuning. Daarnaast zet je ook in op inhoudelijk thematisch werken met onze jongeren. Je werkt met jongeren vanuit het stimuleren en realiseren van verantwoordelijkheid, ondernemerschap en creativiteit.

Gewenst profiel

- halftijds werken tijdens en met de focus op de contacturen van de jongeren dinsdag 13 -20 uur & woensdag 14 - 20 uur & vrijdag 18 - 23.30 uur

Tijdens de schoolvakanties is er een ander regime, dat onderling wordt afgesproken vanuit de halftijdse functie. Er is ook heel sporadisch weekendwerk.

Professionele bachelor in de sociale sector of gelijkgestelde en relevante praktijkervaring 

Sterke motivatie/goesting/ervaring in het werken met jongeren (12-16 jaar als hoofdfocus)

Mee werken in een klein team met jongerenwerkers (personeel, vrijwilligers, stagiairs)

Mee organiseren en uitbouwen van een kwaliteitsvolle basiswerking met jongeren: activiteiten plannen en voorbereiden, structuur bewaken, kwaliteitscontrole

In staat zijn om samen met jongeren aan de slag te gaan om de werking uit te bouwen: participatie en eigenaarschap zijn een essentieel onderdeel van de werking

Communicatie: binnen eigen team en buurtwerking, met de jongeren, met de buurt en (in beperkte mate) met het brede Leuvense en bovenlokale netwerk

Kennis en praktijkervaring rond armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid is een pluspunt 

Onderschrijven en uitdragen van de visie en missie van buurtwerk ’t Lampeke, met specifieke focus op participatie, eigenaarschap en inhoudelijk werken met de jongeren

Jongerenwerking den Tube in te bedden binnen het groter geheel van buurtwerk ‘t Lampeke

Woonplaats regio Leuven

Ons aanbod

O,5 VTE contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding 

Verloning binnen PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt geteld met een max. van 3 jaar

Onmiddellijke indiensttreding (vanaf 1 januari 2024 mogelijk)

Een veelzijdige en uitdagende job

Een dynamische en groeiende organisatie binnen een maatschappelijk actueel en relevant gegeven

Mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding

Een tewerkstellingsplaats in Leuven

Contact

Vraag het uitgebreide competentieprofiel en takenpakket op via lieven.verlinde@lampeke.be. Ook indien je meer concrete informatie wil over de inhoud van de job kan je contact opnemen met Lieven Verlinde, 0477 75 23 73 & lieven.verlinde@lampeke.be

Selectieprocedure

Jouw sollicitatiebrief met curriculum mail je voor maandag 11 december 2023 naar buurtwerk ’t Lampeke t.a.v. Lieven Verlinde, lieven.verlinde@lampeke.be. De sollicitatiegesprekken gebeuren op vrijdag 15 december 2023 (overdag tussen 9.30 en 15.00 uur). Hou deze datum vrij

Meer informatie

Buurtwerk ’t Lampeke vzw gelooft in de meerwaarde van diversiteit onder haar werknemers. We moedigen mensen vanuit verschillende culturele achtergrond, geslacht of geloofsovertuiging aan om te solliciteren

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 21 november 2023
Solliciteren tot 10 december 2023
Indiensttreding: 1/1/2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging