International Program Coordinator

Omschrijving van de vacature

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen België in geloven. Het is de droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat kinderen die er alleen voor staan toch kunnen opgroeien op een veilige plek, met betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn. Dat doen we via kwaliteitsvolle projecten in jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Om die projecten te realiseren, zijn we op zoek naar een International Program Coordinator, die zal rapporteren aan Team Leader International Programs.

Jouw taken als International Program Coordinator :

1) Je bent verantwoordelijk voor de volgende aspecten van de uitvoering van één of meer projecten

 •   Projectmanagement: je coördineert de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken; je ondersteunt het werk van de partners op het terrein; je rekruteert externe consultants (indien nodig) en superviseert hun werk
 •   Financieel beheer: je controleert de financiële verslagen (inclusief bewijsstukken); je ziet erop toe dat het budget correct wordt uitgevoerd door de partners
 •   Monitoring & evaluatie: je monitort de projecten volgens de principes van Result Based Management; je ondersteunt de lokale partners bij elk monitoringplan; je stelt verslagen op voor de verschillende donoren en zorgt voor regelmatige communicatie met hen, waarbij je je aanpast aan hun kwaliteitseisen.

 

2) Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van transversale thema's (gendergelijkheid, milieu, belangenbehartiging, digitalisering, RBM, integriteit)

 •   Je bent de contactpersoon voor een of meer transversale thema's 
 •   Je zorgt voor de integratie van deze thema’s in nieuwe internationale project-/programmavoorstellen

3) Je zoekt mee naar institutionele fondsenwerving

 •   Je zoekt mee naar cofinanciering voor bestaande projecten
 •   Je identificeert nieuwe financieringsmogelijkheden, bereidt aanvragen voor en dient deze in

 

Gewenst profiel
 •   Je hebt een masterdiploma in politieke of sociale wetenschappen, internationale ontwikkeling, mensenrechten of gelijkaardig
 •   Je bent perfect tweetalig Nederlands (moedertaal)/Frans, met een goede kennis van het Engels
 •   Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met projectontwikkeling en -beheer, RBM en institutionele financiering (met name DGD)
 •   Je hebt sterke organisatorische, coördinatie- en communicatievaardigheden
 •   Je hebt goede kennis van economische versterking van gezinnen en/of jeugdwerkgelegenheid en van één of meer van de bovengenoemde transversale thema's
 •  
 •   Je bent flexibel wat betreft tijdsbeheer tussen terreinmissies en aanwezigheid op kantoor in Brussel
 •   Je onderschrijft de visie en waarden van SOS Kinderdorpen
Ons aanbod
 •   Een fulltime contract van onbepaalde duur
 •   Aantrekkelijke verloning met verschillende sociale voordelen
 •   Werkplek: Brussel + telewerken mogelijk
 •   Een geweldige kans om actief bij te dragen aan het verbeteren van de rechten en het welzijn van kinderen, binnen een zeer gemotiveerd, professioneel, betrokken en internationaal team
 •   Indiensttreding: zo spoedig mogelijk
Contact

Stuur je CV, motivatiebrief en 3 referenties vóór 5 februari 2023 naar job@sos-kinderdorpen.be ter attentie van Ann Dhoore.

Selectieprocedure
 • Telefonisch Contact waarbij een eerste screening wordt gedaan en meert uitleg wordt verschaft
 • Face to face meeting met de teamleader en HR
 • Laatste kandida(a)t(en hebben een meeting met de Nationaal Directeur

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 25 januari 2023
Solliciteren tot 15 februari 2023
Indiensttreding: 06/02/2023

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen België
Munthoflaan 40/1CD
1060 Brussel
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging