Groep INTRO zoekt een vormingswerker digitale vaardigheden in Leuven

Omschrijving van de vacature

Groep INTRO zoekt een vormingswerker digitale vaardigheden in Leuven

 

Voor het team Leuven – Tienen - Diest, is Groep INTRO op zoek naar een 50% vormingswerker in Digital skills. Sinds enkele jaren zet Groep INTRO in op het organiseren van vormingen in digitale vaardigheden. De vraag naar digitale vorming en ondersteuning van onze doelgroepen neemt toe. We willen in de toekomst verder inzetten op de uitbouw van dit aanbod.

Je geeft vorming aan een groepen van volwassenen en jongeren. Je verzorgt daarbij ook het contact met de klant (werkgevers, scholen, andere partners,…).

 

 

Het TAKENPAKKET van een vormingswerker “Digital Skills”:

 • Vormingsactiviteiten uitwerken en geven mbt 4 verschillende thema’s:
 1. Digitaal op weg naar een job” voor werkzoekenden. Afhankelijk van de projecten die er al lopen en het opgebouwde netwerk: anderstalige, laagtaalvaardige of langdurig werkzoekenden, jonge leefloners die via een OCMW worden toegeleid, werkzoekenden met een beperking…
 2. Digitaal op weg in België” met focus op nieuwkomers. We zullen hen bereiken via onze samenwerking met opvangcentra voor asielzoekers, LOI’s en OKAN-scholen. Toch kunnen ook deelnemers die niet per se nieuw zijn in België, maar omwille van andere redenen onvoldoende kennis hebben van een nuttig gebruik van online tools en applicaties worden samengebracht in een groep die dit pakket krijgt.
 3. Safety first” voor kinderen en jongeren uit kansengroepen. Hun profiel is divers en afhankelijk van onze bestaande werkingen:  jongeren met een beperking, jongeren met een andere culturele identiteit, nieuwkomers…
 4. Start from scratch”, “Werken met Microbits” en “Drones” voor verschillende deelnemers uit bovenstaande doelgroepen. We stellen dit pakket open voor iedere deelnemer die hier interesse in heeft en over voldoende ontwikkelde digitale vaardigheden beschikt. We verwachten dat dit aanbod vooral bij kinderen en jongeren uitgevoerd zal worden, gezien ook de grote vraag van scholen uit ons netwerk in 2019.
 5. Digital storytelling: In een digital story vertel je een persoonlijk verhaal of geef je jouw persoonlijke kijk op een bepaald onderwerp. Dat doe je via een montage van foto’s, geluiden, muziek, tussentitels en/of je eigen  stem. Deze methodiek brengt de stem van een groep deelnemers die doorgaans in een zwakkere positie in de samenleving staan (kwetsbare werkzoekenden die bij ons een traject naar werk volgen, hangjongeren die naar één van onze buurthuizen komen, NEET-jongeren, nieuwkomers of personen met een beperking…) op een visueel sterke manier naar voor. We willen minstens 1 van de 3 trajecten met NEET-jongeren afleggen en 1 van de 3 met werkzoekenden ifv van een andere manier van solliciteren. 
 6. Opleidingscafés: deze cafés organiseren we voor werkzoekenden én werkenden die zich willen heroriënteren. We maken hen wegwijs in de online cursussen die VDAB aanbiedt en kiezen met de werkzoekenden welke opleiding past bij hun loopbaanmogelijkheden. Werkzoekenden die dit nodig hebben, helpen we verder op weg door hen een laptop ter beschikking te stellen (voor de duurtijd van de cursus) of door de lokale mogelijkheden in kaart te brengen waar de deelnemer zijn cursus kan volbrengen(VDAB werkwinkel, bibliotheek, OCMW…). 
 • Gebruik maken van het bestaande vormingsmateriaal
 • Samenwerken met collega’s en partners
 • Administratie gelinkt aan het project uitvoeren
Gewenst profiel
 • Bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Affiniteit en/of kennis met / van IT en allerhande applicaties, waardoor je deze op een vlotte manier kan aanleren en overbrengen aan de cursisten
 • De deelnemers meekrijgen in je verhaal, kunnen luisteren en belang hechten aan authenticiteit in de omgang
 • Kennis/ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbaren
 • Kennis/ervaring in groepsvormingswerk
 • Doelgericht en laagdrempelig aan de slag gaan met vormingsthema’s en die voor een diverse groep kunnen brengen
 • Enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig
 • Technische competenties zijn een pluspunt
 • Organisatietalent hebben (plannen en uitvoeren) en resultaatsgericht kunnen werken
 • In team kunnen werken, overleggen en rapporteren naar partners, betrokken bij het project
 • Vlot beheersen van de Nederlandse taal
 • Kunnen werken met PC: goede kennis van Word en Excel
Ons aanbod

 

Contact

VRAGEN?

Mail naar sophia.hoornaert@groepintro.be, of neem telefonisch contact +32 (0)498 97 18 05.

Selectieprocedure

PRAKTISCH

 • Stel je vóór 1 maart 2021 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Sophia Hoornaert, sophia.hoornaert@groepintro.be
 • Sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 4 maart
 • Starten: zo snel mogelijk  
 • Werklocatie: Ijzerenmolenstraat 2, 3001 Leuven
Meer informatie
 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 22 februari 2021
Indiensttreding: 15 maart 2021

Groep Intro vzw

Groep INTRO Leuven
Ijzerenmolenstraat 2
3001 Leuven
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging