Gent – Beheerder voor opvanginitiatief voor mensen afkomstig uit precaire mobiele woonomstandigheden

Omschrijving van de vacature

Caritas Vlaanderen is een christelijk geïnspireerde en met de katholieke kerkgemeenschap verbonden organisatie, met een open en multiculturele kijk op de samenleving. We behoren tot het internationale Caritas-netwerk en zijn zowel actief op het vlak van operationele hulpverlening als op de werkvelden armoedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal in de gezondheids- en welzijnssector.

Projectomschrijving

Caritas Vlaanderen startte in november 2020, in opdracht van en in samenwerking met Stad Gent, een opvanginitiatief voor mensen in precaire woonomstandigheden. Het driejarig project huisvest alleenstaanden en gezinnen, waarvan velen met een intra-Europese achtergrond en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen. De individuele begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk en huisvesting worden opgenomen door Stad Gent. De woonsite huisvest momenteel 92 bewoners.
Als uitbater is Caritas Vlaanderen verantwoordelijk voor het kwaliteitsvol beheren en functioneren van de woonsite. Daarbij zet Caritas Vlaanderen sterk in op een warm onthaal, het garanderen van goed samenleven op de site, activiteiten en animatie, buurtwerking en samenwerking met diverse Gentse partnerorganisaties.
Om dit te realiseren zoeken wij één nieuwe medewerker die dit project mee wil uitbouwen.

Taken en verantwoordelijkheden

Als één van de beheerders van de site ben je mee verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het wonen en samenleven op de site.
Het team bestaat uit drie medewerkers die instaan voor het beheer van de site, onder leiding van één coördinator. Daarnaast heb je twee collega’s-animatoren die activiteiten organiseren op en naast de site.
Het beheren van de site situeert zich op verschillende domeinen: logistieke aspecten en onderhoud van de infrastructuur; een degelijke administratieve en financiële opvolging; de controle op en het doen naleven van de contractuele verbintenis tussen gebruikers en Stad Gent (vb. bewonersbijdrage betalen, gebruik gemeenschappelijke delen, bezoekersregeling, enz.).
Daarnaast werk je mee aan een stimulerende en aangename leefomgeving op en rond de site en bouw je een goed contact uit met de bewoners en de buurt.

Praktisch

 • We zoeken een deeltijdse (0,9 FTE) medewerker voor minimaal twee jaar.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Je bent bereid om in shiften te werken (permanentie met het team opvangen tussen 8u30 en 21u30 op weekdagen en van 13u30 tot 21u30 in het weekend)
 • Je kunt een Uittreksel uit het strafregister (Artikel 596.2: 'minderjarigenmodel') voorleggen.
 • Je werkt op fietsafstand van Gent-Dampoort.
 • Plaats van tewerkstelling: Amerikalaan 10, 9000 Gent.

 

Gewenst profiel

Je vaardigheden

 • Je kan verbindend en participatief werken met bewoners, collega’s en partners.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met kwetsbare, multiculturele doelgroepen. Je kan je inleven in de leefsituatie en eigenheid van de doelgroep.
 • Tegelijk kan je streng maar rechtvaardig optreden als bewoners zich niet aan de regels houden of het samenleven verstoren. Je onderschrijft het principe van het sanctioneringssysteem en kan dit ook concreet maken naar bewoners toe.
 • Je bent bij uitstek een teamspeler en hebt aandacht voor coherent handelen binnen je team.
 • Je bent ondernemend, staat sterk in je schoenen en deinst niet terug als er uitdagingen op je pad komen. Je kan flexibel handelen en denken.
 • Het spreekt je aan om in een unieke werkomgeving te functioneren en dagelijks met veel mensen in contact te komen.
 • Je bent punctueel met administratieve taken en personeelsorganisatiezaken (vb. planning uurroosters en permanenties).
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent enthousiast en geëngageerd.
 • Je kan goed en vlot communiceren.

Je kennis

 • Bachelorniveau of gelijkwaardig door ervaring met een achtergrond in de humane wetenschappen: sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, gezinswetenschap-pen, pedagogie, justitieel welzijnswerk, criminologie, toegepaste psychologie, …
 • Ervaring strekt tot aanbeveling
 • Goede kennis van Nederlands en Frans. Kennis van andere talen (Engels, Slavische talen, Romanes, …) is een meerwaarde.
Ons aanbod

Wij bieden

Een fijn en enthousiast team, met ruimte voor eigen inbreng, een cultuur van vertrouwen, voldoende leerkansen en een goede omkadering.
Een aantrekkelijke verloning, rekening houdend met avond- en weekendwerk en extralegale voordelen:

 • 13de maand
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Fietsabonnement voor verplaatsingen in de stad
 • PC, smartphone en abonnement
Selectieprocedure

Interesse?

Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV uiterlijk op zondag 7 maart 2021.
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar dorien.vanhaute@caritas.be.
De preselectie gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief. Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Het eerste gesprek staat gepland op vrijdag 12 maart 2021. Indien dat niet mogelijk is, zoeken we samen naar een ander moment. Wij contacteren je sowieso, ook als je niet geselecteerd bent.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, religie, geaardheid, handicap, chronische ziekte...

Meer informatie

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij dorien.vanhaute@caritas.be – 0477 973801. Meer informatie over onze organisatie vind je ook op onze website: www.caritasvlaanderen.be.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 22 februari 2021
Indiensttreding: 1 oktober 2020
Solliciteren voor 8 maart 2021

Caritas Vlaanderen vzw

Caritas Vlaanderen
Amerikalaan
10
9000 Gent
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging