Forensisch begeleider

Omschrijving van de vacature

Je werkt in een nieuw samengesteld team met aPart vzw, Parcours vzw en OBRA|BAKEN vzw. Je staat in voor de begeleiding van minderjarige daders die een IBK opgelegd krijgen van de jeugdrechtbank. Als dossierverantwoordelijke ondersteun je minderjarige daders in hun traject en heb je individuele gesprekken (1 op 1) met je cliënt.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Fungeren als contactpersoon voor de gemeenschapsinstellingen bij de opmaak van een plan van aanpak en de instroom IBK.
 • Onderhouden van de contacten met de sociale dienst van de jeugdrechtbank.
 • Het aanklampend opstarten, opvolgen en ondersteunen van jongeren die aangemeld worden door de jeugdrechtbank voor IBK.
 • Vraaggestuurd, flexibel, creatief, preventief en proactief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden.
 • Het optimaliseren van hun kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen, afgestemd op hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement waar nodig.
 • Door ‘samen te zijn en samen te doen’ aansluitend bewegen op hun leef- en belevingswereld.
 • Vraagverheldering en actieve participatie in intern en extern overleg op cliënt -en teamniveau, casusbespreking, teamoverleg.
 • Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk.
 • Instaan voor een accuraat en update cliëntdossier en rapporteren naar zowel interne als externe samenwerkingspartners.
Gewenst profiel
 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om in te stappen en je ten volle in te zetten voor het begeleiden en ondersteunen van deze cliënten.
 • Je kan je diploma in een menswetenschappelijke richting A1 voorleggen die relevant is voor de functie.
 • Je hebt relevante ervaring en affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt talent om je flexibel en geduldig op te stellen.
 • Je attitude typeert zich door vastberaden en doel- & resultaatgericht presteren.
 • Je kan verbindend formeel én informeel communiceren.
 • Je draagt integriteit en discretie hoog in het vaandel.
 • Je hebt een goede praktische kennis van Word, Excel, Outlook, Office 365.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen. Een eigen wagen is een pluspunt. 
Ons aanbod
 • Een onmiddellijke indiensttreding met een voltijds contract tot 1 juli 2021 met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een dynamische en professionele werkomgeving.
 • Tewerkstellingsplaats Gent.
 • Verloning volgens barema B1c van het PC 319.01.
 • Vergoeding woon- en werkverkeer en dienstverplaatsingen.
Contact

Mevrouw Moens op het nummer 0499 52 93 51

Selectieprocedure

Hebben we je warm gemaakt voor een job als forensisch begeleider? Stuur dan je cv, motivatiebrief met pasfoto naar barbara.demeester@obrabaken.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij .

Je kan solliciteren tot en met 30 augustus.

De sollicitatiegesprekken gaan door op 17 en 18 september in de voormiddag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Alle kandidaten ontvangen nadien een schrijven.

Meer informatie

Mevrouw Moens op het nummer 0499 52 93 51

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 30 juli 2020
Indiensttreding: onmiddellijk in dienst tot 1/07/2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging