enthousiaste begeleider

Omschrijving van de vacature

Je werkt in de leefgroep de Rijtak als begeleider van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of  emotionele problemen  

Als begeleider van de Rijtak stap je in een werking waar wordt gestreefd naar een evenwicht tussen een interactief groepsgebeuren enerzijds en de individuele vragen  van de kinderen anderzijds. Dit gebeurt door middel van dagopvang, verblijf en/of mobiele begeleidingen.

Deze werkingen worden gedragen door het team van begeleiders, en  ondersteund door de gezinsbegeleider, zorgcoördinator en coördinator. 

Je kan je vinden in de missie van het MPC en het zorgproject van de Rijtak. 

Gewenst profiel

Wij vragen:

Je spreekt vlot Nederlands. Beperkte kennis van de Franse taal is aanwezig.

Je hebt een diploma bachelor in sociale richting.

Je werkt dag-, avond-, nacht-, en weekendshiften.

Ervaring met de doelgroep (hechtingsproblematiek, ADHD,…)  is wenselijk maar kandidaten met een overtuigde keuze om met de doelgroep te willen werken moeten zijh niet geremd voelen om te solliciteren.

In ons centrum leidt permanente dialoog tussen alle medewerkers, over alle niveaus heen, tot een dynamische, gedragen, visie.

Ons aanbod

We bieden:

-een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur à rato van 30,4 uur per week. Onmiddellijke indiensttreding.

-verloning volgens PC 319.01, max niveau bachelor

-een team van collega’s dat vol overtuiging en positieve drive een fris, flexibel, vraaggestuurd aanbod wil garanderen.

-een voorziening die  zijn  waardering uitdrukt door het aanbieden van een gratis hospitalisatieverzekering, een niet te missen personeelsfeest en nieuwjaarbrunch, aankoopvoordelen bij onze partners en uitgebreide ontwikkelingskansen door opleiding en doorgroeimogelijkheden.

Contact

Meer informatie bij Anjes Van Vaerenbergh  : 053/64.66.66 

Selectieprocedure

Openstelling van de vacature schrijven kan tot en 30 november 2020

Schrijven met CV : solliciteren@mpc-sintfranciscus.be, met vermelding van het

referentienummer 20.404
Na een selectie op de brieven, voorzien we een gedragsgericht interview met coördinator en teamcoach (=  een interview gebaseerd op noodzakelijke competenties uit het functieprofiel).

Meer informatie

werkplaats Anderlecht.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 26 november 2020
Indiensttreding: 10 december 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging