eerstelijnspsycholoog

Job description

Binnen de visietekst “Jeugdhulp 2.0” werkt de Vlaamse overheid het jeugdbeleid van de toekomst uit aan de hand van 4 “werven”. De 1e werf versterkt de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via lokale samenwerkingsverbanden, onder meer door op lokaal vlak over te gaan tot aanwerving van eerstelijnspsychologen.
Het samenwerkingsverband “Antwerpen Stad” wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten door op maat van een gezin snel gepaste hulpbronnen in te zetten. Door intersectorale samenwerking moet op deze manier snel inzetbare en voldoende nabije rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp gerealiseerd worden.
Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, wordt de hulpverlening sectoroverschrijdend en wijkgebonden georganiseerd.

In een eerste fase werden 5 pilootwijken geïdentificeerd: Linkeroever, Deurne Noord, Antwerpen-Noord, Bogerhout intramuros en Antwerpen Kiel.
In een latere fase volgen nog 5 wijken (Antwerpen-Centrum, Deurne Zuid, Merksem, Berchem intramuros en Hoboken).

In dit samenwerkingsverband krijgt de eerstelijnspsychologische functie (ELPF) vorm via CGG Andante en CGG Vagga. De eerstelijnspsycholoog is dus een medewerker van het CGG die werkt in het intersectorale samenwerkingsverband.

 

In dit verband gaat CGG Vagga over tot aanwerving van een eerstelijnspsycholoog (19 uur).

 

Wat is de kernopdracht?

 • De ELPF detecteert psychische problemen en verstrekt laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Waar nodig schakelt de ELPF naar meer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
 • De ELPF verstrekt in eerste instantie laagdrempelige en lokale zorg aan mensen met milde tot matige psychische klachten die met een beperkt aantal contacten verder kunnen geholpen worden.

 

Meer concreet betekent dit:

 • Je schat de aanwezigheid van psychische problemen bij kinderen en jongeren in. Dit doe je op verwijzing van partners uit het samenwerkingsverband Antwerpen Stad. Je hebt dan ook inschattings- of screeningscontacten met kinderen, jongeren, ouders. Je biedt geen uitvoerige gespecialiseerde diagnostiek aan.
 • Je biedt kortdurende psychologische begeleiding van enkeloudige psychische problemen aan.
  Dit zijn een 5-tal sessies vanuit een kracht- en ontwikkelingsgerichte, kortdurende, probleemoplossende en motiverende werkwijze.
  Het verhogen van veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van het kind, jongere en ouders staat voorop. Dit aanbod kan zowel individuele als groepssessies omvatten.
 • Bij ernstige, meervoudige of complexere psychische problemen verwijs je door naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Je werkt dus nauw samen met de lokale partners binnen de GGZ.
 • Je ondersteunt partners in het samenwerkingsverband, zoals de Huizen van het Kind, Geïntegreerd Breed Onthaal, Opvoedingswinkels en ook voorzieningen binnen de “probleemgebonden hulp”, zodat signalen van psychologische problemen bij kinderen en jongeren sneller herkend en opgepikt worden. 
 • Je houdt intervisie met de collega’s van de wijkteams om hun casussen in de procesbegeleiding mee te bekijken en te ondersteunen.
 • Er gebeurt een regelmatige bespreking van de aangemelde gezinnen om de instroom naar de ELPF mee te monitoren.
 • Je werkt mee aan de inventarisatie van initiatieven rond geestelijke gezondheidszorg op het niveau van de wijk.
 • Je vestigingsplaats hangt af van wijk tot wijk, en van daaruit opereer je ambulant (bijvoorbeeld vanuit een Huis van het Kind, Wijkgezondheidscentrum, …).
Your profile

Word jij onze nieuwe collega? Dan voldoe je aan dit profiel:

 • Je bent master in de Psychologie, optie klinische psychologie, specialisatie kinderen & jongeren.
 • Je hebt een grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Je bent specialist in detectie en assessment van psychische problemen.
 • Een opleiding tot ELP (of therapie-opleiding) volgen of gevolgd hebben, strekt tot aanbeveling.
 • As je kennis hebt van methodieken voor kortdurend werken (bij voorkeur ook methodieken van zelfhulp en online interventies) is dat een grote meerwaarde.
 • Je hebt ervaring in het organiseren van een groepsaanbod, of bent vertrouwd met de mogelijkheden hiervan.
 • Je hebt ervaring in psycho-educatie.
 • Je hebt een grote kennis van de sociale kaart van het aanbod in de regio en je kan een positieve samenwerking bewerkstelligen met de partners.
 • Je bent een echte teamspeler.
 • Je bent flexibel ingesteld en werkt efficiënt.
 • Een cultuursensitieve houding aannemen, is een must.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en je kan vlot werken met PC.
Our offer

Is dit jouw droomjob? Dan heeft Vagga het volgende in de aanbieding:

 • Een deeltijds contract (19 uren) van bepaalde duur (1 jaar) voor indiensttreding op 1/10/2020.  
 • Bezoldiging volgens de barema’s van de CGG.
 • Een veelzijdige functie met uitdagingen op professioneel vlak in een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.
Selection procedure

Hoe solliciteren?

 • We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 28 augustus 2020 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail-onderwerp “eerstelijnspsycholoog”.
 • Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek op 11/09/2020.
 • We voorzien een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 16/09/2020.
 • Indien u na 11/09 niks van ons vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.  
 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 30 juli 2020
Indiensttreding: 01/10/2020

CGG Vagga vzw

CGG Vagga
Belgiëlei 147a
2018 Antwerpen
België