EEN ARTISTIEKE MEDEWERKER

Omschrijving van de vacature

over Cie Tartaren
Compagnie Tartaren is een sociaal-artistieke theaterwerkplaats waar professionele kunstenaars
samen met kwetsbare makers producties maken, spreiden en daarover in dialoog gaan. Cie
Tartaren heeft een jarenlange expertise in cocreatie en is gespecialiseerd in de omkadering van
kwetsbare en professionele kunstenaars bij de maakprocessen. Cie Tartaren is een veilige
creatieplek waar theatermakers kunnen groeien in het participatief creëren.
Het gezelschap wordt gesubsidieerd door Vlaanderen, stad Leuven en stad Genk. De organisatie
staat voor een boeiende periode met de verdieping van haar werking in Leuven, de ontwikkeling
van een nieuwe creatieplek in Genk en het delen van haar expertise rond cocreatie met de sector.

Voor de uitbouw van de werking in Genk is Cie Tartaren op zoek naar een artistieke medewerker
die als durfal en volhouder die creatieplek mee op poten zet. Je werkt in een geoliede tandem met
de sociaal-artistiek productiemedewerker. Een jaarwerking bestaat uit de creatie van een nieuwe
voorstelling, theaterlabo’s, voortrajecten, verschillende ontmoetingsmomenten, artistieke
samenwerkingen en theaterbezoeken.
www.tartaren.be
Compagnie Tartaren streeft naar een diversifiëring in het kunstenlandschap en ziet dat het liefst
ook weerspiegeld in de samenstelling van haar team. Kandidaten worden geselecteerd op basis van
hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Compagnie Tartaren heeft een horizontale organisatiestructuur waarbij goede samenwerking met

collega’s belangrijk is. Voor de artistiek medewerker Genk is dat in eerste instantie met de sociaal-
artistiek productiemedewerker voor een stevige aanwezigheid en artistieke werking in Genk en met

de artistieke leider voor het uitzetten van de artistieke lijnen.

Gewenst profiel

Artistiek beleid Leuven – Genk: samen met de artistiek medewerkers van Leuven en de
artistiek leider ontwikkel je het artistieke beleid van Compagnie Tartaren
● Programmering Genk: je zet het artistieke beleid om in concrete projecten, in nauwe
samenwerking met de artistiek leider. Je zoekt hiervoor geschikte professionele
theatermakers, ontwikkelt concepten samen met Tartaren en freelance regisseurs. Je
bepaalt mee de planning van deze projecten, in samenwerking met de sociaal-artistiek
productiemedewerker.
● Artistieke coaching: Je bent op de vloer mee betrokken bij het productie-proces. Je
ondersteunt de artistieke processen en de makers en waakt over het cocreatief proces in
lijn met de artistieke visie van de organisatie. Je houdt rekening met de psychosociale en
fysieke draagkracht van alle makers en medewerkers.
o van de niet-professionele makers: je ontwikkelt en ondersteunt de competenties
van de niet-professionele makers: op maat ondersteuning bij repetities, ontwikkelen
artistieke basishouding bij bv. theaterbezoek, inhoudelijk artistiek overleg,
individuele portfoliogesprekken.
o van de professionele makers: Je bent sparring-partner van de freelancers en
ondersteunt hen dramaturgisch en in procesbegeleiding.

● Artistiek werk: je trekt ook zelf kleinere artistieke projecten en eventueel theaterlabo’s. Zelf
een regieopdracht of ander artistiek werk opnemen behoort ook tot de mogelijkheden.
● Omkadering: je bent betrokken bij de omkadering bij de producties, bv. inleidingen en
nagesprekken
● Netwerk: je werkt mee aan de ontwikkeling van de werking van Cie Tartaren

Ons aanbod

● Een uitdagende en afwisselende job met verantwoordelijkheid in een dynamische
werkomgeving.
● Een bediendencontract van 50% van onbepaalde duur volgens de CAO Podiumkunsten (PC
304). Voor het bepalen van de anciënniteit wordt rekening gehouden met de relevante
werkervaring.
● Aansluiting bij een enthousiast en flexibel team.

● De kans om mee vorm te geven aan een organisatie in volle groei en van een sociaal-
artistieke werking in Genk.

Contact

Solliciteren kan via e-mail aan Luc De Coster (zakelijk@tartaren.be) uiterlijk op 8 januari 2024. Voor
bijkomende inlichtingen kan je telefonisch contact opnemen op 0473 48 11 60 (Kirsten Mariën).

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 20 november 2023
Solliciteren tot 8 januari 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging