EDUCATIEF MEDEWERKER (M/V/X) 80% TEWERKSTELLING

Omschrijving van de vacature

Welzijnsschakels vzw verenigt bijna 200 vrijwilligersgroepen die zich verspreid over Vlaanderen inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en die ijveren voor een duurzame en inclusieve samenleving. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken,  huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

 

Welzijnsschakels vzw is op zoek naar een educatief medewerker die vanuit één of meerdere expertisedomeinen (missie- en visiegedreven werken, diversiteit, leren, lokaal politiserend werken, opstartende groepen, participatie, vrijwilligersbeleid) aan de slag gaat in en met welzijnsschakelgroepen in de regio (provincie) Antwerpen en breder over heel Vlaanderen.

Gewenst profiel
 • Je hebt kennis over of interesse voor één of meerdere beleidsdomeinen van Welzijnsschakels en je bent bereid hier samen met welzijnsschakelgroepen verdere expertise in te ontwikkelen.
 • Je hebt ervaring met educatief werk en het begeleiden van vrijwilligersgroepen.
 • Je bent vertrouwd met groepsprocessen. Je kan ondersteunend materiaal en methodieken ontwikkelen.
 • Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving.
 • Je kan organisaties en welzijnsschakelgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.
 • Je brengt respect op voor en kan samenwerken met mensen van verschillende levensbeschouwelijke gezindheden.
 • Je bent contact- en communicatievaardig.
 • Je concretiseert in je opdracht de doelstellingen van Welzijnsschakels en kan hierover rapporteren.
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op, je deelt en toetst jouw ervaringen in  teamverband.
 • Je speelt vlot in op wisselende omstandigheden en noden.
 • Je beschikt over een bachelor of master diploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt een gelijkaardige ervaring opgebouwd.
 • Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits recuperatie van overuren).
 • Je beschikt over een rijbewijs.
 • Je werkingsterrein omvat de provincie Antwerpen en occasioneel heel Vlaanderen.
Ons aanbod
 • Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.
 • Een plaats binnen een enthousiast team van 10 medewerkers.
 • Een overeenkomst van onbepaalde duur (0,80 VTE) met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema B1b. Anciënniteit wordt bepaald op basis van de geboden ervaring.
 • Standplaats: regio Antwerpen Welzijnsschakels in combinatie met thuiswerk.
 • Tweewekelijks volledige dag teamvergadering in Brussel.
 • Recuperatie van overuren.
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm abonnement en onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.
 •  
Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij An Bistmans (0493 73 02 43) en Fons Corten (0478 58 27 38 )

Selectieprocedure
 • Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar  An Bistmans, voorzitster Welzijnsschakels VZW via an.bistmans@gmail.com en dit ten laatste op 5 april 2022. 
 • Op basis van de ingezonden kandidaturen maken we een eerste selectie. 
 • De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 april 2023. 
   
Meer informatie

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 7 maart 2023
Solliciteren tot 5 april 2023
Indiensttreding: Onmiddelijke ingang
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging