Diensthoofd Welzijn

Job description

Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers).

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

alle info: https://www.bierbeek.be/gezocht-diensthoofd%20welzijn

 

Your profile

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  6. twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale/welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie (welzijn)

lees zeker ook: https://www.bierbeek.be/gezocht-diensthoofd%20welzijn

Our offer

- functie in statutair verband op niveau A1a-A3a
- functie met maatschappelijke meerwaarde
- in een dynamische omgeving kort bij de burgers
- gezond evenwicht werk-gezin

Contact

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Selection procedure

De selectieprocedure bestaat uit
1. schriftelijke proef 
2. mondelinge proef
3. assessment

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 7 augustus 2020
Indiensttreding: 1/1/2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging