Diagnostisch medewerker voor het Ambulant Diagnostisch Team Mechelen

Omschrijving van de vacature

OLO-Rotonde vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een handicap. Daarnaast bieden we diagnostisch onderzoek voor dezelfde doelgroepen aan. Het ADA-team richt zich tot gezinnen met jongeren tussen 3 en 18 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een ontwikkelingsstoornis.

 

We zijn op zoek naar een collega die vanuit ons ADA team in Mechelen aansluit bij intersectorale diagnostische netwerken (Outreachteam Trawant en expertisenetwerk diagnostiek) waarin we participeren.

Kernopdracht:

Samen met een team dat vastgelopen is in het begeleidingstraject van een kind of jongere ga je na wat er aan de hand is en hoe het ontwikkelingstraject van het kind/jongere terug op een positieve manier verdergezet kan worden.

Jij brengt je diagnostische expertise in door een kortdurend diagnostisch traject met het kind of de jongere te doorlopen, door participerende observatie in de context en door het voeren van gesprekken zodat je zicht krijgt op interactiepatronen, de vaardigheden en de krachten van de betrokkenen.

Je werkt outreachend in de context waar het kind of de jongere verblijft.

Tijdens de cliëntbesprekingen met je team kan je hypothesen formuleren en een helder beeld van het kind en zijn context brengen. Op basis hiervan kan je handelingsgerichte adviezen verstrekken aan alle betrokkenen.

Gewenst profiel

We zoeken een ervaren en enthousiaste collega die uitgedaagd wordt door eigen verantwoordelijkheden en initiatieven durft nemen maar ook graag samen met een team nadenkt.

Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie en ervaring in het werken met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Je maakte je het systeem- of contextueel gedachtegoed eigen.

Je denkt graag samen met anderen na om trajecten op maat uit te werken. Je kan in samenwerking met een team gegevens integreren tot een diagnostisch besluit en handelingsrichtlijnen formuleren. Je durft anderen kritisch bevragen.

Je beschikt over communicatieve vaardigheden en je kan makkelijk linken leggen en bruggen slaan tussen verschillende jeugdhulpsectoren en organisaties.

Je bent in het bezit van een eigen wagen en rijbewijs B.

Je stelt je flexibel op, zowel qua hulpvragen als qua beschikbare tijd.

Ons aanbod

70% time contract (27/38ste)

Bepaalde duur tot 31/12/2024

Verloning op bachelorniveau

Een stimulerende, uitdagende werkomgeving.

Supervisie en veel vormingsmogelijkheden

Selectieprocedure

Interesse?

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we elkaar ontmoeten! Stuur nu je cv en motivatie via onze jobsite door.

Weet je graag meer over onze visie, missie en waarden of heb je vragen raadpleeg dan zeker onze website www.olo-rotonde.be of contacteer ons per mail via rekrutering@olo-rotonde.be.

Olo-Rotonde vzw werft aan op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine, religie of handicap.

Meer informatie

Onmiddellijke indiensttreding mogelijk

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 19 september 2023
Solliciteren tot 18 september 2024
Indiensttreding: 19/09/2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging