Coördinator externe contacten

Omschrijving van de vacature

Je organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden met allerlei betrokkenen uit de omgeving van het opvangcentrum. Je verstrekt informatie over het algemeen asielbeleid en de werking van het opvangcentrum met als doel het maatschappelijk draagvlak en de integratie van het opvangcentrum in de buurt te vergroten.

Taken:

- Je bouwt een netwerk uit van lokale partners, je onderhoudt dit door middel van samenwerkingen en overleg (deelname aan buurtcomités).
- Je organiseert en coördineert activiteiten voor de buurt in het opvangcentrum.
Je verzamelt en verspreidt informatiemateriaal. Je organiseert rondleidingen en vertegenwoordigt het centrum bij externe activiteiten.
- Je maakt en beheert een jaarlijkse planning en begroting voor buurtwerk en beheert de stock van materialen.
- J
e behandelt vragen, klachten en bemerkingen vanuit de omgeving van het centrum.
- Je onderhoudt de Facebookpagina, website en verzorgt de publicaties van het opvangcentrum.
- Je stuurt de vrijwilligerswerking aan.
- Je organiseert en coördineert activiteiten voor de bewoners.
- Je geeft opleidingen aan bewoners met het oog op de bevordering van hun integratie.

Gewenst profiel

Je bent onmiddellijk beschikbaar

Diploma en ervaring

- Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in de communicatiewetenschappen.
- Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van verschillende partners.

Technische vaardigheden

Vereisten

- Je hebt goede redactionele vaardigheden.
- Je hebt goede kennis van sociale media.
- Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.
- Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Troeven

- Je hebt kennis van webdesign.
- Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.
- Je hebt ervaring met het geven van opleidingen.

Ons aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging).

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
- Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
- Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
- Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
- Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
- Valorisatie van nuttige werkervaring.
- Premies voor onregelmatige prestaties = minstens 1 late shift per week (14u – 22u)
- Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Contact

Solliciteer tegen ten laatste 2/12/2020 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.
Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden midden december.

Meer informatie

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 20 november 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging