Coördinator communicatie

Job description

11.11.11 pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan en streeft naar een meer solidaire samenleving wereldwijd. Met haar expertise weegt 11.11.11 op het publieke debat. We informeren, enthousiasmeren, sensibiliseren en activeren het brede publiek rond de thema’s waar we rond werken (mensenrechten, klimaat, migratie, …). 

 
Ben je een geboren communicator? Volg je de thema’s van 11.11.11 op de voet en zie je de communicatieve mogelijkheden om het publieke debat te beïnvloeden? Kan je een communicatiestrategie mee bepalen en concretiseren in communicatieplannen? Dan bij jij misschien onze nieuwe coördinator communicatie. 
 
 
Wat doe je? 
 

 • Je concretiseert de globale communicatiestrategie van 11.11.11 in  communicatieplannen en geeft input voor die strategie aan het diensthoofd Campagne en Communicatie. 
   

 • Binnen dat globaal kader bepaal je de communicatiestrategie voor de verschillende thema’s waarrond 11.11.11 actief is (bv klimaat, migratie,…).  

 • Je doet voorstellen om onze thema’s te vertalen naar concrete communicatieve boodschappen. 

 • Je bepaalt welke doelgroepen er moeten bereikt worden.  

 • Je werkt de beste communicatiestrategie per doelgroep uit met speciale aandacht voor onze vrijwilligers en schenkers. 

 • Je analyseert en verbetert de impact van gedane communicatie continu. 
   

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatie van 11.11.11 

 • Je stelt overkoepelende communicatieplannen op en zorgt ervoor dat je communicatiecollega’s ook zelf communicatieplannen opmaken voor specifieke events, acties, … 

 • Je bewaakt de uitvoering van communicatieplannen en houdt overzicht over alle communicatieve output.  

 • Je beheert de relaties met externe partners zoals het communicatiebureau, lidorganisaties en andere organisaties waarmee we samenwerken. 
   

 • Je hebt een sturende rol op vlak van communicatie binnen de najaarscampagne: 

 • Je bepaalt de communicatiestrategie in samenspraak met de projectleider campagne en het communicatiebureau.  

 • Je overziet het communicatieplan en bewaakt de uitwerking ervan door de communicatiecollega’s.  

 • Je bewaakt het budget (opstellen + opvolging). 

 

Your profile

Wie ben je? 

 

 • Je volgt het publieke debat rond de thema’s van 11.11.11 op de voet. 

 • Je hebt een visie over hoe communicatie de doelen van 11.11.11 kan helpen verwezenlijken. 

 • Je kunt je ideeën omzetten in een communicatiestrategie en uitvoerbare communicatieplannen. 

 • Je bent creatief, innovatief en kunt outside the box denken.  

 • Je bent een leidersfiguur die collega’s kan inspireren en aansturen, los van een hiërarchische band, en bent een echte teamspeler. 

 • Je kunt goed plannen en organiseren (eigen werk en afstemming met derden)  

 • Je werkt efficiënt, resultaatgericht en bent stressbestendig. 

 • Je hebt een goed netwerk dat relevant is voor 11.11.11 en je bent zelf een uitstekende netwerker  

 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk  

 

 

Werken bij 11.11.11 impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden: 

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen 

Our offer

Wat bieden we jou? 

 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;  

 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance;  

 • Een fijn team op de Dienst Campagne en Communicatie met een vijftiental collega’s;  

 • Een gezellig kantoor met een informele sfeer;  

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 37,5u per week; 

 • Barema 5 van 11.11.11 dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon € 2.525,17; na 10 jaar ervaring €  3.263,73 wordt en eindigt bij minstens 31 jaar ervaring op €  4.419,04;  

 • Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse IT-vergoeding van 40 euro, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;  

 • Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend;  

 • Mogelijkheid tot gebruik van Cambio en Bluebike voor werkverplaatsingen.  

Contact

Plaats van tewerkstelling:  

11.11.11 Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel 

 

Indiensttreding:  

Zo snel mogelijk 

Meer informatie over de job kun je tijdens de kantooruren krijgen bij Kevin Mc Mullan. 02/536.11.88 of 0486/ 41 67 52 

Selection procedure

Hoe word je onze nieuwe collega? 

 

Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor 31 augustus 2020 om 09.00u naar Mevr. Ariane Roggemans per e-mail: vacatures@11.be

 

In de loop van die week hoor je of je geselecteerd bent om thuis een schriftelijke proef te maken. Op basis daarvan nodigen we je eventueel uit voor een interview. Dit interview heeft plaats op 9 september vanaf 9.00 u. in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel (op wandelafstand van het Zuidstation).  

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 10 juli 2020
Indiensttreding: oktober 2020
Solliciteren voor 31 augustus 2020

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

11.11.11
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België