Begeleider weekendwerking 30u

Job description

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

 • jongeren met een auditieve beperking;
 • kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
 • kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

In het MFC engageren zich elke dag 320 medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Voor de kinderen en jongeren die tijdens het weekend in het centrum verblijven zoeken wij een begeleider.

De weekendwerking is er voor kinderen en jongeren van alle doelgroepen en vormt een heterogene groep van cliënten die tijdens de week gebruik maken van “verblijf” (internaat) en omwille van allerlei omstandigheden een periode niet, of slechts gedeeltelijk, in het weekend naar huis kunnen. Omwille van arbeidsorganisatorische redenen worden soms doelgroepen (auditief, autisme, GES, motorisch) samen geplaatst.

Hoewel dit sterk kan variëren, rekenen we op een gemiddelde bezetting van 5 tot 10 kinderen/jongeren per groep. Hiervoor zijn tijdens de dag 2 begeleiders voorzien, ’s nachts zijn er 2 wakende nachtdiensten die door een apart team worden opgenomen. In geval van ziektes kan er een inslapende waakdienst verwacht worden van het weekendteam.

Jouw functie

 • Je biedt een aangenaam, veilig en aangepast leefklimaat aan met aandacht voor alle activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Je zorgt voor regelmaat en structuur.
 • Je doet crisisinterventies als daar nood aan is.
 • Je werkt met de context van de kinderen (netwerk, familiebezoek) of met betrokken partners.
 • Je biedt gevarieerde activiteiten aan. 

Het werkrooster loopt tussen vrijdagmiddag 13u00 en zondagavond 23u00. Het uurrooster bestaat uit een achtwekelijks systeem dat over de teamleden roteert.

Standaard zijn alle diensten dagdiensten. In geval van ziektes binnen het nachtteam, kan er uitzonderlijk een inslaap worden verwacht.

In de jaarplanning worden enkele verlengde weekends voorzien (extra maandag of vrijdag). Ook de laatste week van de zomervakantie worden jongeren door de weekendwerking opgevangen.

Your profile
 • Je hebt inzicht (of wil dit verwerven) in de leefwereld van de vier doelgroepen.
 • Je kan groepen leiden: je brengt een goed evenwicht tussen structureren en ruimte geven. Je kan en durft op een gepaste manier optreden om grenzen te trekken.
 • Je bent een teamplayer en gaat altijd in dialoog.
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met probleemgedrag en crisissituaties.
 • Je bent een excellente organisator.
 • Je bent een optimist en een doorzetter.
 • Je hebt respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
 • Je bent extra gemotiveerd om voor weekendwerking te kiezen.
 • Je bent flexibel m.b.t. het uurrooster (onvoorziene omstandigheden, …).
 • Je draagt orde en netheid hoog in het vaandel.
 • Je hebt een collegiale en ondersteunende houding zowel naar het eigen team als naar de medewerkers van de twee andere weekendinitiatieven.
Our offer
 • Het betreft een contract van onbepaalde duur  voor 30/40 u per week met onmiddellijke ingang.
 • Je verloning gebeurt volgens het barema van het VAPH (opvoeder A1 – bachelor in de orthopedagogie).
 • Je werkt in een omgeving die inzet op jouw talenten en kansen op ontplooiing. 
 • Je komt terecht in een deskundige en dynamische organisatie waar integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.
 • Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling eigen aan de sector (PC 319).
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.
 • Je krijgt iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden aan een democratische prijs.
Selection procedure

Graag ontvangen we jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV voor 4 oktober 2020 ter attentie van Veronique Van Raemdonck, coördinator weekendwerking, via jobs@mfcgregorius.broedersvanliefde.be. Gelieve duidelijk te vermelden dat het over de weekendwerking gaat.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de leidinggevenden. De selectie gebeurt op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

Voor verdere informatie rond deze vacature kan je contact opnemen met Veronique Van Raemdonck, coördinator afdeling weekend, via het nummer 09/210 00 00.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 16 oktober 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging