Begeleider (M/V) De Shelter

Omschrijving van de vacature

CIG De Shelter, een afdeling van vzw De Wissel, richt zich op jonge ouders en hun jonge kinderen.

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, administratief, psychisch, praktisch,…

De ouder-kindrelatie staat centraal. De veiligheid, integriteit, het emotioneel welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

 

De Shelter werft twee begeleiders (m/v) aan.

 

Beide begeleiders ondersteunen actief de ouder-kindrelatie en het dagelijks ritme van elk gezin in het Shelterverblijf. Hiervoor zijn ze aanwezig in het Shelterverblijf. Observaties, co-regulering voor kindje en ouder, speaking for the baby, … zijn hierbij belangrijk. Elke begeleider heeft daarbij een focus.

 

 

Begeleider met focus op verblijf

 

 • Je bent frequent en uitnodigend aanwezig in het Shelterverblijf.
 • Je coacht en ondersteunt de bewoners in onderlinge dynamieken, oa via de bewoners-vergadering.
 • Je houdt het huis in orde: proper houden, kleine klusjes, inkopen (ontbijt en fruit…) en praktische zaken

 

Begeleider-Gezinscoach

 

 • Je werkt heel transparant met de gezinnen en coacht hen in de gekozen (of opgelegde) richting, met maximale regie bij de gezinsleden.
 • Je verkent van bij de aanmelding de noden van elk gezinslid, organiseert en coördineert de steun van het eigen netwerk en (nieuwe) hulpverlening (binnen en buiten de Shelter).
 • Je zet in op netwerkversterking en je ondersteunt hun steun aan het gezin (netwerkberaad). Je houdt van samenwerking met netwerk en andere hulpverleners.
 • Je doet huisbezoeken op momenten dat ouders, netwerk beschikbaar is = flexibel avondwerk mogelijk tot 2 avondmomenten bij nazorg.

 

 

Gewenst profiel
 • Basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil evenwel ook andere diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie. 
 • Voeling/ ervaring met (kwetsbaar) ouderschap- baby’s en jonge kinderen, aandacht voor de ouder-kind relatie (Infant Mental Health)
 • Bijzondere aandacht voor de noden van de baby’s, jonge kinderen
 • Oplossings- en krachtgericht kunnen werken vanuit een mandaat van de ouders, de regie bij hen laten.
 • Bereidheid tot bieden van basiszorg en praktische ondersteuning waar de gezinnen dit nodig hebben.
 • Zich kunnen inschrijven in missie en visie van de Wissel en van CANO (https://www.canovlaanderen.be/)
 • Zelfstandig én in team kunnen werken en kunnen reflecteren over eigen handelen
 • Betrokken in en geëngageerd zijn voor een diverse, warme en rechtvaardige samenleving
 • Beschikken over rijbewijs B

 

Ons aanbod

Contract van onbepaalde duur

Mee uitbouwen van een nieuwe therapeutisch gerichte werking

Bijscholingskansen

Supervisie en Intervisie

Contact

Voor meer info: komenwerken@wissel.be of telefonisch op 0474 85 86 07.

Website de Wissel: www.wissel.be

 

Selectieprocedure

Verloning volgens diploma en barema, P.C.319.01

Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht volgens normen Agentschap Jongerenwelzijn.

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Brieven worden, zodra ontvangen, met warme aandacht gelezen. Gesprek, voor een weerhouden kandidaat, wordt op korte termijn gepland. Indiensttreding maart 2021.

Solliciteren kan tot en met 07.03.2021

Met CV en motivatiebrief via mail naar komenwerken@wissel.be

Meer informatie

De begeleiding door De Shelter kan starten vanaf het begin van de zwangerschap tot het kindje 2,5 jaar is. Eén van beide ouders is bij aanmelding jonger dan 25 jaar. Het gezin heeft een netwerk in gerechtelijk arrondissement Leuven.

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, administratief, psychisch, praktisch,…

De ouder-kindrelatie staat centraal. De veiligheid, integriteit, het emotioneel welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

De gezinnen verblijven een periode in De Shelter en nemen daar deel aan een dagprogramma. De Shelter start in samenwerking met het CGG voor enkele gezinnen met een therapie-aanbod.

De gezinnen kiezen zelf wanneer ze welke hulp willen inroepen. En de begeleider ondersteunt dit proces. De Shelter neemt de verantwoordelijkheid niet over, maar gaat een volhardend engagement aan bij het zoeken naar gepaste steun, binnen en buiten De Shelter.

De opdracht van de Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen we werken.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 22 februari 2021
Indiensttreding: 03.2021

De Wissel vzw

De Wissel vzw
Tervuursevest
110
3000 Leuven
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging