BEGELEIDER INTENSIEVE KAMERTRAINING (M/V/X) STUDIO-S/IKT

Omschrijving van de vacature
 • Je begeleidt jongeren en jongvolwassenen in hun dagdagelijkse leven in een individueel traject kamer wonen. 
 • Je neemt deeltaken op in overleg met collega’s. 
 • Je gaat actief, krachtgericht en in dialoog aan de slag met de cliënten, om te werken aan de persoonlijke groei van de jongeren en jongvolwassenen met een duidelijke klemtoon op uitbouw van de zelfstandigheid.
 • Je begeleidt gericht en volgens het handelingsplan in de uitbouw van hun sociaal netwerk en hun daginvulling met aandacht voor zowel hun krachten als hun noden. 
Gewenst profiel
 • Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • Je genoot een opleiding in een sociale of pedagogische richting (Bachelor, JGZ of HBO5).
 • Je hebt inzicht en of kennis in de leefwereld en de ondersteuningsnood van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met mogelijks bijkomend diagnose autisme en/of gedrags-en emotionele moeilijkheden.
 • Je beschikt over vaardigheden om methodisch, planmatig en doelgericht te werken en gericht te observeren.
 • Je bent sterk in individuele begeleiding. 
 • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: pedagogisch optimisme, veerkracht, werken in teamverband, omgaan met feedback (krijgen en geven), respect voor de cliënt en hun ruimere omgeving, een open dialooghouding hanteren, zin voor initiatief, conflictsituaties en weerstand weten te hanteren en het belang van humor weten te waarderen.
 • Je bent bereid tot goede en intensieve samenwerking met de context van het kind/de jongere, vertrekkende vanuit het geloof in de mogelijkheden van de cliënt en zijn context.
 • Je staat open voor verslaggeving en aanvullende taken en ziet deze als een integraal onderdeel van je functie. 
 • Je bent gemotiveerd om actief bij te dragen aan het verder vormgeven en uitbouwen van onze werking. 
 • Je beschikt over een blanco-attest model 2. 
Ons aanbod
 • Een contract bepaalde duur van 1,0 FTE van 01/07/2024 t.e.m.31/12/2024. 
 • Je werkt in een positief werkklimaat dat inzet op jouw talenten en kansen op ontplooiing. 
 • Een aangename werksfeer in een groene omgeving binnen een dynamische voorziening, waar integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan. 
 • Vergoeding woon-werkverkeerd (fiets, trein, auto).
 • Toegang tot Benefits@work: een kortingsprogramma bij vele bekende (web)winkels en merken.
Contact

We ontvangen graag je CV en motivatiebrief uiterlijk tegen 07/06/2024 op volgend mailadres: vacatures@styrka.broedersvanliefde.be.

 Dit mag gericht worden t.a.v. dhr Dimitri Plas – Algemeen Directeur OC/MFC Styrka, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent. 

We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen.

De gesprekken worden gepland in de week van 10 juni 2024. 

Onze vacatures zijn eveneens beschikbaar op ‘MFC Styrka (jobtoolz.com’, waar je online je sollicitatie kunt indienen.

Meer informatie

Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met 

Laura Stymans (Clusterverantwoordelijke Studio S & Intensieve kamertraining)

0470/89 07 69

laura.stymans@styrka.broedersvanliefde.be

 

Kristof De Bue (Pedagogisch directeur) 

09/240 13 02

kristof.debue@styrka.broedersvanliefde.be

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 15 mei 2024
Solliciteren tot 15 juni 2024

MFC Styrka

O.C. MFC Styrka
Ebergiste de Deynestraat 1
9000 Gent
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging