Analist van de luchtkwaliteitsgegevens (m/v/x) (Ref. 2020-A51)

Job description

Analist van de luchtkwaliteitsgegevens (m/v/x) (Ref. 2020-A51)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie, departement Laboratorium, Luchtkwaliteit

Functie

Het Brussels Gewest heeft zich ertoe verbonden de luchtkwaliteit grondig te verbeteren. Aangezien het stadsvervoer wordt erkend als een belangrijke bron van verontreiniging die een risico vormt voor de gezondheid heeft het Gewest een Lage-emissiezone ingevoerd (2018), een totaalverbod op dieselvoertuigen tegen 2030 voorzien, het openbaar vervoer door propere voertuigen ondersteund, de verkeersvrije zones uitgebreid, de fiets gepromoot, een duurzame strategie van goederenvervoer ontwikkeld en duurzame stadsmobiliteitsplannen opgesteld.

Het Europees project CAIRGO BIKE, dat wordt gefinancierd in het kader van het Europees programma “Urban Innovative Actions”, heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit door de belangrijkste gevolgen aan te pakken die worden veroorzaakt door een overmatig gebruik van bedrijfsvoertuigen voor korte trajecten in de stad. CAIRGO BIKE wil de modal shift van de auto of bestelwagen naar de transportfiets ondersteunen. In tegenstelling tot in Kopenhagen of Amsterdam is de transportfiets weinig aanwezig in Brussel, terwijl het om een propere, efficiënte en economische oplossing gaat die de ontbrekende schakel vormt tussen de fiets en de lichte bedrijfsvoertuigen.

Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omdat de luchtkwaliteit deel uitmaakt van haar activiteitendomeinen neemt Leefmilieu Brussel deel aan het project CAIRGO BIKE. Het departement Laboratorium luchtkwaliteit heeft in het bijzonder als opdracht de winst te evalueren van de blootstelling aan de luchtvervuiling die het resultaat is van het gebruik van de transport fiets in de plaats van de gemotoriseerde voertuigen.

 

 

Taken

In het kader van het project CAIRGO BIKE werkt je op de site van Oudergem (in de buurt van de Jean Massart tuin) :

 • Je zult een campagne opzetten en beheren van een meetcampagne van de blootstelling aan black carbon van de vrijwilligers die deelnemen aan het project en meer bepaald:
 • voorbereiding van de documenten die aan elke deelnemer worden bezorgd;
 • verdeling van het meetmateriaal en de documenten aan elke deelnemer in samenwerking met de partners van het project;
 • antwoorden op de vragen om uitleg van de deelnemers, ook tijdens de campagne;
 • voorbereiding van de individuele resultatenverslagen en deze aan de deelnemers bezorgen;
 • Je neemt deel aan de selectie van de deelnemers aan de selectie van deelnemers op basis van de criteria die worden vastgelegd na overleg met de andere partners van het project;
 • Je beheert de draagbare meetinstrumenten van black carbon door regelmatig hun geldigheid te controleren door vergelijkingscampagnes met de instrumenten van het telemetrisch netwerk;
 • Je ontwikkelt de analysetools van de individuele resultaten, met het oog op de bezorging van een gedetailleerd en didactisch verslag aan elke deelnemer;
 • Je verzekert het opstellen van een gedetailleerd wetenschappelijk analyseverslag van de resultaten die tijdens de meetcampagne werden verkregen, in het bijzonder om de blootstelling aan black carbon van de verschillende vervoerswijzen te evalueren en het voorstellen van aanbevelingen om de blootstelling aan polluenten van het wegverkeer te verminderen;
 • Je werkt samen met een milieuvereniging om de deelnemers te sensibiliseren om concrete acties voor de verbetering van de luchtkwaliteit te ondernemen.
Your profile

Profiel

Diploma*: Master in Wetenschappen (chemie, fysica, biologie, geografie).

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met verwerking van gegevens

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de statistische verwerking van gegevens.
 • Je hebt kennis van de natuurkunde en scheikunde van de atmosfeer.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels om deel te nemen aan internationale vergaderingen.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.
Our offer

Aanbod

 • Een voltijds contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting van de financiering van het Cairogobikeproject (-/+ 2,5 jaar)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Contact

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 08/11/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/50916/analyste-des-donnees-de-qualite-de-l-air-h-f-x--ref-2020-a51-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Selection procedure

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 08/11/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/50916/analyste-des-donnees-de-qualite-de-l-air-h-f-x--ref-2020-a51-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 16 oktober 2020
Indiensttreding: Januari
Solliciteren voor 8 november 2020

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel
Havenlaan
86c/3000
1000 Brussel
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging