Agogisch medewerk(st)er

Job description

Het inloopteam Huis der Gezinnen, organiseert als buurtgerichte werking, een waaier aan laagdrempelige, gezinsondersteunende activiteiten voor aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 6 jaar. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen.

Op het onthaal kunnen ouders terecht met hun opvoedingsvragen, in de groepswerkingen wisselen ze ervaringen uit met andere ouders en komen hun kinderen in contact met leeftijdsgenootjes. Op vraag van het gezin kan een kortdurend individueel traject gegaan worden.

We bereiken een superdivers, cultureel verscheiden publiek met elk een eigen, uniek levensverhaal. Wat hen (ver)bindt is ‘ouder zijn’ en het streven naar een goede toekomst voor hun kinderen.

Cultuursensitief en preventief werken, vanuit een participatieve en krachtgerichte aanpak, staan centraal binnen onze organisatie. We hebben oog voor wat wél goed loopt en staan stil bij wat ouders zelf bepalen nodig te hebben. Hierbij besteden we aandacht aan alle levensdomeinen. Indien nodig verwijzen we door en vervullen we een brugfunctie door ouders in contact te brengen met andere, relevante diensten.

Om onze doelstellingen te bereiken werken we nauw samen met de partnerorganisaties van de Brede school en de Huis van het Kind Anderlecht.

Taakomschrijving en competenties

De agogisch medewerk(st)er staat in voor het onthaal, de groepsgerichte en individuele opvang en ondersteuning van ouders met jonge kinderen. Hij/ zij werkt nauw samen met de collega’s, andere medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hij/ zij heeft ook inhoudelijk mee vorm aan de werking.

Onthaal: informatie geven over specifieke opvoedkundige thema’s, verstrekken van praktische en materiële ondersteuning alsook doorverwijzen naar het eigen aanbod en/ of meer gespecialiseerde diensten.

Groepswerkingen: voorbereiden en organiseren van ouder – kind groepen. De taal- en cultuurgemengde groepen begeleiden, verreist de nodige flexibiliteit om in te spelen op wat zich aandient en om een veilige en open sfeer te creëren.

Individuele ondersteuning: samen met het gezin zoeken naar mogelijke oplossingen voor hun hulpvraag. Indien nodig gericht doorverwijzen.

Vindplaatsgericht werken en toeleiden: nieuwe gezinnen informeren over en toeleiden naar de werking alsook activiteiten organiseren met partnerorganisaties.

Administratie: activiteiten evalueren en registreren. Verslag nemen van overlegmomenten en jaarverslag mee uitschrijven.

Your profile

Profiel:

 • je beschikt over een diploma bachelor menswetenschappen
 • je hebt ervaring met of een grote affiniteit voor het groepsgericht en individueel werken met kwetsbare ouders en hun jonge kinderen.
 • je staat open voor de diverse, taalgemengde doelgroep
 • je bent luistervaardig en bezit een verwelkomende basishouding
 • je bent administratief en organisatorisch sterk: je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren en weet hoe opdrachten te plannen, organiseren, evalueren en registreren
 • je bent een teamplayer
 • je hebt een goede kennis van de Brusselse sociale kaart (of bent bereid je daar in te verdiepen)
 • je bezit een goede kennis van Frans, bijkomende talen zijn een troef
 • je bent PC vaardig (Word, Acces en Excel)
Our offer

Aanbod:

 • contract (38u/w) van onbepaalde duur
 • verloning volgens barema PC 330.04, max. 5 jaar anc.
 • deel uitmaken van een klein dynamisch team
 • een  gevarieerde en boeiende job, een leerrijke ervaring in de sociale sector
 • het Huis der Gezinnen is makkelijk bereikbaar en ligt op wandelafstand van het Zuidstation
Contact

T.a.v. Sigrid Arents

Veeartsenstraat 20

1070 Anderlecht

Tel.: 02/526 16 30

Gsm: 0473/83 00 10

E-mail: sigrid.arents@huisdergezinnen.be

www.huisdergezinnen.be

 

Selection procedure

Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 28 augustus 2020 door je c.v. mét gemotiveerd schrijven op te sturen naar onderstaand (mail)adres. Gesprekken worden voorzien op donderdag 3 september.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 30 juli 2020
Indiensttreding: september 2020