Adjunct bibliothecaris (m/v/x)

Omschrijving van de vacature

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek werft aan:

ADJUNCT BIBLIOTHECARIS (M/V/X)

DIENST FRANSTALIGE BIBLIOTHEEK

DIRECTIE BURGERLEVEN

 

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag, samen met ongeveer 1500 gemeentemedewerkers. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE:

In de dienst van de schaarbeekse Franstalige bibliotheken, neemt u aan de basis-bibliotheekkundige taken deel. U animeert groepen. Met het geheel van teamleden brengt u in praktijk de taken en objectieven van de vijfjarige ontwikkelingsplan in uitvoering.

Onder de directie van de verantwoordelijke van de dienst en de verantwoordelijke van de cel “informatie en documentatie”, zal uw rol van adjunct bibliothecaris erin bestaan, enerzijds voor de aantoning van de collecties te werken, o.a. het beheer van de “favoriete boeken”, het opstel van kritieken/analysis van boeken, anderzijds de teamleden op het gebied van communicatie rond de gebeurtenissen, die door de bibliotheken voorgesteld zijn, te steunen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

Als bibliothecaris:

- Collecties bouwen, beheren, verspreiden en presenteren;

- Voor het onthaal van het publiek zorgen, de bewaking en raadgeving alsook de uitleningsoperaties uitvoeren;

- bemiddelingsacties naar verschillende publieken animeren.

 

Als projectmanager, in medewerking van de verantwoordelijke van de cel “informatie en documentatie”:

- de verantwoordelijke van de cel te ondersteunen:

 • het opbouwen van de doelstellingen, invoering van de evaluatie, de reporting naar de hiërarchie ervoor te zorgen;
 • aan de vergaderingen van strategisch beheer van de cel deel te nemen;
 • de cel in externe vergaderingen in verband met specifieks beheer van projecten vertegenwoordigen.

- Een/verschillende projecten bedenken en uitvoeren;

- De toewijzing van middelen (personele, begroting, technische en logistieke): beheer en toezicht;

- de partnerschappen en de coördinatie met alle deelnemers van het project beheren;

- Voor het administratief beheer (projectfiche, analysis, post) zorgen:

 • van de aantoning van de collecties (intern, via tentoonstellingen van lange en korte duur, extern via Schaerbeek info en het web);
 • van de ontwikkeling van het programma Bibliotheek 2,0, dankzij de versterking van de aanwezigheid van de bibliotheken op internet (mabiblio.be, facebook, favoriete boeken...).
 • KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

  Technische competenties:

 • Theoretische kennis van de begrotingsboekhouding is een pluspunt;
 • Schriftelijke vaardigheden (spelling, grammatica, syntaxis, structuur…) en opmaak;
 • Informatica- en kantoorhulpmiddelen in verband met de functie (DBMS, …)
 • Theoretische kennis van het institutionele landschap en de wetgeving eigen aan de functie (auteursrechten, decreten, hiërarchie van de normen…) is een pluspunt;
 • Basismethodologie van projectbeheer is een pluspunt.
 • Gedragscompetenties:

 • Het werk structureren
 • Samenwerken
 • Kunnen luisteren
 • Creatief zijn
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Zich aanpassen
 • Communiceren
 • VOORDELEN:

 • Valorisatie van jaren beroepservaring
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Ter indicatie: bruto maandelijkse (bruto) verloning van 2685 euro voor 5 jaar ervaring en 3129 euro voor 15 jaar
 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)
 • Maaltijdcheques (8 EUR)
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime
Gewenst profiel

Brevet of Graduaat Bibliothecaris- Documentalist

Werktaal: Frans

Ons aanbod

Voltijds vervangingscontract tot 5/12/2023

Contact

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Anne-Louise UYTTENDAEL – Bibliothécaire dirigeante – Franstalige bibliotheken Schaarbeek via email: auyttendael@schaerbeek.be

Selectieprocedure

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 25 januari 2023
Solliciteren tot 12 februari 2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging