Activiteitenbegeleider voor lagereschoolkinderen

Omschrijving van de vacature

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016 en actief in 14 gemeenten in de provincie Antwerpen. 150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een
kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke,...

MoWe heeft ook een onderwijsproject.
Waarom?
Jonge nieuwkomers hebben het niet makkelijk om hun weg te vinden en mee te draaien in een maatschappij met eigen systemen en structuren. Deze jongeren moeten de taal leren, naar school gaan en volgen alle aangeboden
lessen in een voor hen nieuwe taal. Hierbij kunnen ze wel wat extra hulp gebruiken.

Taken:
• Voor dit project zoeken we enthousiaste begeleiders die activiteiten willen organiseren met kwetsbare kinderen.

• Als begeleider heb je de vrijheid om zelf creatief de activiteiten uit te werken. Denk hierbij aan bak-knutsel-natuur-sport activiteiten.

• Het is de bedoeling dat de activiteiten aansluiten bij de interesses van de kinderen. Daar het gaat om kinderen met een taalachterstand is het van belang dat de Nederlandse taal centraal staat.

Gewenst profiel

• Interesse in andere culturen.
• Goede kennis van de Nederlandse taal.
• Goed met kinderen om kunnen gaan.
• Stipt en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ons aanbod

• Onkosten worden vergoed.
• De kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.
• Je bent verzekerd.
• Als vrijwilliger krijg je gratis opleidingen.
• Je krijgt regelmatig een nieuwsbrief.

Start: 08/09/2022 tot 30/06/2023 (starten kan op elk moment)
Frequentie: 1 keer per week. Elke woensdag van 14:30 – 18:00
Locatie: Vredeberg Lier (Vredebergstraat 12/14, 2500 Lier)

Contact

Heb je interesse?
Aarzel niet om ons te contacteren!
leren.mowe@gmail.com
0487 19 51 69

Selectieprocedure

Heb je interesse?
Aarzel niet om ons te contacteren!
leren.mowe@gmail.com
0487 19 51 69

Details

Vrijwillig
Deeltijds
Laatst aangepast op 17 maart 2023
Indiensttreding: 17/03/2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging