Image
The Road To Glasgow

The Road to Glasgow

activiteit

Omdat 11.11.11 klimaatrechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt, sloegen we de handen in elkaar met Globelink voor een nieuw project: The Road to Glasgow.

Op 2 maart zullen gemotiveerde jongeren en internationale klimaatactivisten een platform krijgen op onze kick off, om hun bekommernissen en bezorgdheden over de aanpak van de klimaatcrisis te delen met politici.
Na dit online event gaan we met een los collectief, waar jij toe kan behoren, op zoek naar hoe we de klimaatbeweging in België kunnen versterken en naar sleutelmomenten waar we onze stem kunnen laten horen in het klimaatdebat. Ben je jonger dan 30 en heb je een hart voor het klimaat? Verenig je dan in ons collectief, laat je stem horen en strijd mee voor onze toekomst!

Dus kom en maak kennis met anderen die het klimaat een warm hart toe dragen. Samen kunnen jullie het verschil maken.

Image
Road-to-glasgow
Op 2 maart start jullie verhaal richting COP26

Programma Kick-off – The Road to Glasgow

19u00:  Onthaal (zoom geopend)

19u15:    Start en verwelkoming

19u30:   Laura Veronica Muñoz - Colombiaanse klimaatactiviste - brengt een inspirerende speech  ‘Climate activism in a globalised world in 2021’ (in het Engels)

Laura is lid van Fridays for Future Bogotá en PactoxElClima  

19u45:  Breakout sessies (formuleren van aanbevelingen)

  1. milieu/ecologie/biodiversiteit 
  2. seksisme/gender 
  3. dekolonisatie 
  4. sociale rechtvaardigheid/armoede 
  5. economie

20u25: korte pauze

20u30: plenum waarbij de aanbevelingen worden voorgesteld en vragen kunnen gesteld worden aan parlementsleden Nawal Farih (CD&V), Andries Gryffroy  (N-VA), Juan Benjumea-Moreno (Groen), Bruno Tobback (Sp.a), Greet Daems (PVDA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)

21u15: Slotwoord

Praktisch

  • Dinsdag 2 maart
  • Start om 19u
  • We bezorgen je de link daags voor het event 

Schrijf je in

Gender
Welk thema geniet jouw voorkeur?
Duid aan welke aan break-out room je liefst zou deelnemen.
Welk thema zou je kiezen als je eerste keuze niet kan?
Welk thema zou je kiezen als je 1ste en 2de keuze niet kunnen?
Over welke thema's wil je het zeker hebben in de zoomsessie? Zijn er aanbevelingen die je zeker wil meenemen richting politici? Formuleer ze hier, want we willen vanuit deze input vertrekken.
Blijf op de hoogte
Max 10x per jaar houden we je op de hoogte van acties en evenementen die 11.11.11 organiseert rond klimaat
De algemene nieuwsbrief van 11.11.111 wordt 2-wekelijks verstuurd en bevat nieuws over ons werk in het Zuiden, onze campagnes, acties en politiek werk.
 

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van deze activiteit of, indien aangeduid, ook adere communicatie. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Image
Gefinancierd door de Europese Unie

Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen de projecten Climate Action en 1Planet4All. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.