Jong CD&V

JONGCD&V is een denktank waar jongeren door discussie op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze proberen antwoorden te formuleren op de (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

JONGCD&V probeert de christendemocratische waarden en methoden op een eigentijdse manier te brengen. Op die manier speelt ze een vooruitstrevende en vernieuwende rol binnen het christendemocratisch denken en handelen.

Wetstraat 89
1040 Brussel
België

02 238 38 90