Artsen Zonder Vakantie

 

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische
partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. Daarom bouwt Artsen Zonder Vakantie een duurzame samenwerking uit met ziekenhuizen en zorgcentra in 5 Afrikaanse landen die in vaak moeilijke omstandigheden de best mogelijke zorg aan hun patiënten bieden.

Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze
partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.

Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context, en lange termijnrelaties

Médecins Sans Vacances collabore avec des hôpitaux et des centres de santé dans cinq pays africains qui proposent les meilleurs soins possibles à leurs patients compte tenu des circonstances particulières souvent fort difficiles. Ils s'efforcent d'améliorer la qualité de ces soins et de rendre ceux-ci plus accessibles et nous leur apportons notre expertise (para)médicale et les soutenons sur les plans organisationnel, technique et matériel. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration de quelque 400 volontaires (para)médicaux ainsi que d'autres acteurs, locaux ou non.

 

Zwartzustersvest 21
2800 Mechelen
België