Image
betoging 11.11.11

HorizOnline

Ontwerp mee de toekomst van 11.11.11 - 26 september

Kunnen we nog spreken over Noord en Zuid of moeten we ongelijkheid op een andere manier benoemen? Hoe zetten we diversiteit en dekolonisering om in de praktijk? Op welke manier behouden we onze rol als spreekbuis van de stemlozen? Willen we verbinden of moeten we net scherper communiceren?  Welke richting moet 11.11.11 uit? Vertel het ons tijdens het digitaal toekomstatelier HorizOnline, zaterdag 26 september.

Rather go to the English webpage?

De wereld verandert snel, en daarin willen we als 11.11.11 een relevante rol opnemen. Daarom werken we aan een strategie voor de volgende vijf jaar. We geven opnieuw richting aan het solidariteitskompas van 11.11.11 en daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Met jouw inbreng geven we onze beweging van onderuit opnieuw zuurstof. 

We geven opnieuw richting aan het solidariteitskompas van 11.11.11 en daarvoor hebben we jouw hulp nodig

Begin dit jaar bevroegen we over heel Vlaanderen en Brussel talloze vrijwilligers, 4de pijlers én medewerkers van lidorganisaties. We gingen ook luisteren bij onze medewerkers en partners in Kinsasha, Lima en Manila. Op die inzichten zullen we dieper ingaan tijdens het digitaal toekomstatelier HorizonOnline op zaterdag 26 september.

We trekken het debat open en stomen 11.11.11 klaar voor de komende vijf jaar.  Omwille van ieders veiligheid zullen we dit online doen. Dat schept wat virtuele afstand, maar zoals we de afgelopen weken zagen, brengt de afstand ons ook dichter bij elkaar. We zijn allemaal 1 van 11.  

We hebben jouw hulp nodig

Als deelnemer kan je kiezen uit vier interactieve online brainstormsessies. Er zullen twee sessies gelijktijdig plaatsvinden in de voor- en namiddag.  Je kan je inschrijven voor één of twee sessies naar keuze. Inschrijven voor twee onderwerpen op hetzelfde tijdstip, kan niet. 

De debatten zullen verlopen via een online videoplatform, verdere technische details en de exacte tijdstippen volgen later. Schrijf je in onderaan deze pagina.

Image
Els Hertogen
Els Hertogen, directeur 11.11.11 © deBuren

Voormiddag 9u30 - 11u45

Waarden en terminologie

Woorden doen er toe, daarom nemen we onze eigen communicatie en waardenkader onder de loep. We vechten voor rechtvaardigheid en solidariteit in Noord en Zuid, maar komen deze termen en waarden nog wel overeen met de wereld waarin we leven? Zijn er andere manieren om ongelijkheid te benoemen? 
 

Schrijf je in

Image
Jinky climate activism

Netwerk, koepel & empowerment

11.11.11 verenigt de stem van tientallen ngo’s en organisaties uit het middenveld. We gaan wereldwijd partnerschapen aan met lokale organisatie en zouden niets zijn zonder al onze vrijwilligers. We halen alles uit de kast om de stem van straffe changemakers en organisaties te versterken. Maar hoe doe je dat nu, mensen kracht en empowerment bieden? 

Help ons mee om ten volle onze verbindende koepelrol op te nemen. Waar krijg jij als vrijwilliger energie van? Wat verwacht je als lid van ons? Hoe zie jij je rol binnen de organisatie? 

Schrijf je in

Image
black lives matter

Namiddag 13u30-16u30

Dekolonisering en diversiteit

Ook wij zijn een product van de kolonisering. We willen tijd en ruimte maken voor een echt gesprek over het belang van dekolonisering en hoe we dat binnen 11.11.11 gaan doen. Welke denkbeelden moeten wijken? Wat zijn onze blinde vlekken? We nodigen jullie uit om ons een spiegel voor te houden en denken samen na over dekolonisering, onze beeldvorming, ons politiek werk en onze partnerschappen. 

Schrijf je in

Image
klimaatbetoging 11.11.11

Hefbomen voor een rechtvaardige samenleving

Samen met jullie maken we de oefening: op welke manier hebben we impact op de samenleving, de politiek en het publieke debat? Welke hefbomen gebruiken we? Politiek werk achter de schermen, scherp uithalen in de pers of directe actie op straat: wat werkt volgens jullie het best? Hoe maken we onze actiemethoden klaar voor de toekomst en verzekeren we dat 11.11.11 een impactvolle organisatie blijft?

Schrijf je in

Schrijf je in