Image
Forward Fest, 15 & 16 oktober 2020

Evidence-based advocacy

Vr 16 okt van 11-12u

Sprekers: Irène de Goede (Oxfam Novib) en Iskander De Bruycker (Universiteit Maastricht).
Taal: Nederlands

Een sessie vol inspiratie om meer evidence-based aan de slag te gaan! 

Bij veel organisaties van ontwikkelingssamenwerking is beleidsbeïnvloeding een sleutelonderdeel van hun strategie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. 

Het verzamelen en analyseren van robuuste informatie –of nog, evidence- is daarbij essentieel. Deze evidence kan zich bevinden op verschillende niveaus: evidence over de inhoud van de beleidsbeïnvloeding (welke kennis bestaat er over de thematiek?), evidence over strategieën van beleidsbeïnvloeding an sich (welke kennis bestaat er over strategieën die wel of niet werken) en evidence over het al dan niet succesvol zijn van de eigen beleidsbeïnvloeding (wat vertelt jouw M&E-systeem?).

Sprekers

Irene de Goede is adviseur op het gebied van Monitoring, Evaluatie & Leren bij Oxfam Novib in Den Haag. Met onderzoek en evaluaties draagt ze bij aan de effectiviteit van ontwikkelingsprogramma’s en beleidsbeïnvloeding via lobby en campagnes.

Irene heeft een achtergrond in de psychologie, internationale ontwikkelingsstudies en managementwetenschappen en behaalde haar doctoraat in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

In 2017 organiseerde zij Oxfam’s ‘Evidence for Influencing’ conferentie en zij publiceert en spreekt regelmatig over dit onderwerp.  

Image
Irène de Goede
Irène de Goede

Iskander De Bruycker is Universitair Docent aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen burger, beleid en lobbygroepen in de Europese Unie. Hij was eerder verbonden aan de European Universiy Institute (Firenze) en de Universiteiten van Amsterdam, Antwerpen en Aarhus.

Iskander doceert vakken omtrent belangengroepen, lobby strategieën, Europese politiek en onderzoekstechnieken. Hij zetelt in het bestuur van de Vlaamse Politicologenvereniging (VPW) en de Europese Vereniging Voor Belangengroeponderzoekers. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen in 2015.

Image
Iskander De Bruycker
Iskander De Bruycker