Image
Affiche film The Age of Stupid

The Age of Stupid: film en nabespreking

activiteit

Het is 2055 en de klimaatcrisis ontplooit zich tot een globale catastrofe. In de film The Age of Stupid is het vooralsnog fictie. 11.11.11 organiseert maandag 30 november samen met Thomas More Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen een online filmvertoning en nagesprek.

The Age of Stupid

The Age of Stupid is een mix van drama, documentaire en animatie 
De film speelt zich af in 2055, in een wereld die wordt geteisterd door een catastrofale klimaatverandering; Londen wordt overspoeld, Sydney brandt, Las Vegas is opgeslokt door de woestijn, het Amazone regenwoud is opgebrand, sneeuw is verdwenen uit de Alpen en de kernoorlog heeft India verwoest. 

Een naamloze archivaris (Pete Postlethwaite) is belast met het veiligstellen van de overgebleven kunst en kennis van de mensheid. Alleen in zijn enorme opslagplaats voor de kust van het grotendeels ijsvrije Noordpoolgebied bekijkt hij archiefbeelden van vroeger en probeert hij te achterhalen waar het allemaal fout is gegaan.

English:

The Age of Stupid is a mix of drama, documentary and animation. 
The film takes place in 2055, in a world plagued by catastrophic climate change; London is flooded, Sydney burns, Las Vegas is swallowed up by the desert, the Amazon rainforest is burned, snow has disappeared from the Alps and the nuclear war has devastated India.
 

An unnamed archivist (Pete Postlethwaite) is charged with safeguarding the remaining art and knowledge of mankind. Alone in his huge repository off the coast of the largely ice-free Arctic, he looks at archive footage from the past and tries to find out where it all went wrong.

 

 

Image
Affiche film The Age of Stupid

Nagesprek

We bespreken tijdens het nagesprek enkele topics uit de film:

Windenergie
Spreker: Els van Praet - Ecopower

Vliegtuigreizen en Transport
Spreker: Laurien Spruyt - Bond Beter Leefmilieu

Impact van bedrijven op lokale gemeenschappen
Spreker: Jorge Andrés Espinosa -  Yasunidos (Ecuador)

Doem of hoop?
Spreker: Wietse De Langhe - KlimaatContact vzw

System change vs Climate Change
Spreker: Pieter Lievens - docent Wereldbrede Uitdagingen KdG

Moderatie door Keltoum Belorf

English translation will be provided.

Praktisch

Nagesprek: maandag 30 november, 19u.

Ingeschreven krijgen tijdig een link en wachtwoord toegestuurd waarmee ze de film kunnen bekijken. Het nagesprek zal verlopen via Zoom. Dit is een gratis evenement, maar inschrijven is verplicht.

Dit event is een samenwerking tussen 11.11.11, AUHA, Global Minds, Ispirelli, Student en Engagement, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen, IDeE, Thomas More hogeschool, Universiteit Antwerpen, USOS, VLIR-UOS en Stad Antwerpen

Schrijf je in

Enkel invullen indien student
 

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van deze activiteit. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Image
Vlag EU

'Deze documentaire en nabespreking wordt aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie. De inhoud van dit event valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.'