Wij versterken organisaties die ongelijkheid bij de wortels aanpakken

In 11 landen wereldwijd werken we samen met sterke lokale organisaties. We versterken hun strijd tegen onrecht en voor meer rechtvaardigheid. Zo bouwen we samen met hen aan een betere toekomst. 

Iedereen verdient het om op een veilige plaats te leven. Het geluk en de lachende gezichten die we zien bij de mensen nadat we hen hebben geholpen, geven enorm veel voldoening en energie. En hoop op een betere toekomst.

Aan het woord is Awad. Hij biedt mensen in Noordoost-Syrië na de vernieling door IS weer een perspectief. Hij werkt voor Totol, een organisatie die beroepsopleidingen organiseert voor de vele mensen die door de oorlog zonder werk zijn gevallen. 

Totol is één van onze vele partnerorganisaties. Ze focussen zich allemaal op specifieke problemen in hun regio, maar hebben ook wel veel gemeen: door hun durf, initiatief en volharding brengen zij voor hun landgenoten duurzame verandering tot stand.

Onze partnerorganisaties bouwen aan de lange termijn

Samen dragen ze bij tot blijvende politieke veranderingen in de maatschappij. Ze werken aan andere machtsstructuren, die beter zijn voor mens en milieu. Ze brengen mensen samen waar nodig, of helpen hen zich beter te organiseren. 
 
Die verandering vergt tijd, omdat er vaak veel weerstand is uit verschillende hoeken. Daarom kiezen we voor langdurige samenwerking met sterke organisaties die van aanpakken weten.  

Weerbaarheid

De onveiligheid in de regio is erg groot. Daarom hebben we een centrum opgestart waarin we vrouwen leren wat hun rechten zijn.

Passy Mubalama woont in Goma, Oost-Congo. Haar regio wordt al jaren geteisterd door geweld, dat gepaard gaat met verkrachtingen van vrouwen. Passy richtte daarom in 2011 onze partnerorganisatie Aidprofen op. Het doel: jongeren en vrouwen weerbaarder maken en hen leren om voor zichzelf op te komen. 
 
Terwijl vroeger het accent van onze werking vooral lag op armoedebestrijding en voedselproductie, kijken we vandaag naar de wereldwijde uitdagingen van ontwikkeling. Wat zijn de oorzaken van ongelijkheid? Wie is verantwoordelijk? Wat is de beste aanpak?  
 
Hierbij staat 1 term centraal: empowering. 

We steunen organisaties die mensen sterk en weerbaar maken. Die hen leren wat hun rechten zijn en hoe ze daarvoor moeten opkomen. Dat gebeurt op velerlei manieren: sensibilisering, vorming, mobilisatie, juridische bijstand, communicatie naar media en direct lobbywerk bij de overheid.  

Ook landbezit is hier een goed voorbeeld van. Miljoenen gezinnen hebben geen bewijs eigenaar te zijn van ze de plek waar ze reeds generaties lang wonen of het land bewerken. Wanneer er op een dag een projectontwikkelaar naar hun lokale autoriteiten stapt, om een plantage of een mijn te installeren, kunnen die met één handtekening, zonder enige raadpleging of inspraak van de bewoners, beslissen om die grond in beslag te nemen. Wij steunen partnerorganisaties die mensen leren om zich hiertegen te wapenen. Om zich niet te laten doen.  
 
Lukt het telkens om een overwinning te behalen? Neen, maar door deze ervaring is de bevolking alerter, gaat ze zich ook organiseren om andere zaken af te dwingen, zoals toegang tot drinkwater, beter onderwijs, beter lokaal transport, betere bescherming van het milieu, enzovoort. Dit zijn de zaadjes voor meer weerbaarheid.  

Eén wereld

11.11.11 is een organisatie met heel wat kamers. Een belangrijk deel van deze kamers situeert zich in het buitenland, bij ons beter bekend als ontwikkelingslanden. Maar anno 2020 spreken we niet langer over ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, voor ons is er één wereld, met helaas een te grote ongelijkheid tussen mensen die alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, en kinderen die geboren worden zonder deze privileges.  
 
Hoewel onze partners vaak nationale organisaties zijn, is het een voorwaarde in onze keuze dat ze nauwe verbondenheid zijn met het terrein, voor en met de bevolking werken, mee hun agenda bepalen. Tegelijk zoeken ze naar innoverende ideeën en projecten om net de rechten van die bevolking beter te beschermen.  
 
De manier waarop aan verzoening wordt gewerkt in Rwanda, hoe men democratie afdwingt in het onrustige Congo, hoe inheemse volkeren opkomen tegen extractieve projecten in Peru en Ecuador of hoe partners de lokale economie ondersteunen in Indonesië, het is geen evidentie, en toch halen ze goede resultaten.  
 
Een resultaat, met link naar onze resultaten
 
Samenwerken werkt

We zijn een koepelorganisatie. Steun je ons, dan steun je ook Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters van de Wereld en al onze andere lidorganisaties. En hun partnerorganisaties overal ter wereld. 
 
Doordat we een koepelorganisatie zijn, zijn we op veel meer plaatsen in de wereld aanwezig. Zo helpen we nog meer onrecht en ongelijkheid de wereld uit.